Články11. září  2018 v 14:20  

Rozhledy vychází ve Vídni už 50 let

Vídeňské Rozhledy oslavily v roce 2018 padesátileté výročí - Foto: Jan Horák

Vídeňské Rozhledy oslavily v roce 2018 padesátileté výročíFoto: Jan Horák

V letošním roce uplyne 50 let od prvního vydání mládežnického časopisu Rozhledy ve Vídni. Jeho první číslo vyšlo na začátku školního roku v září 1968.

Stránky byly tehdy ještě cyklostylované. A tak si i dnes můžeme připomenout činnost selesiánů Dona Boska a jejich přátel ve prospěch dětí z českých rodin, které žily v zahraničí. Pořádaly se pro ně například prázdninové tábory v Itáli a později v Rakousku. A právě zprávy o těchto táborech se objevovaly v časopisu Rozhledy, který vycházel jako měsíčník. 

V čele Rozhledů původně stála redakce ve složení Pavla Novotná, Marta Brousková a Toni Kouba, a informovala o programu kalolické mládeže ve Vídni. Vycházel i dětský časopis Radar. V roce 2001 přešly zprávy z časopisu Rozhledy na stránky školního časopisu „Česká & Slovenská Vídeň DNES" a časopisu „Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku". Dnes informace z Rozhledů najdete na internetu http://rozhledy.jimdo.com a také v novinách Vídeňské svobodné listy. 

Časopis Rohledy připomněl v září 2008 na dvoudenní konferenci pod názvem Krajané a exil páter Jan Horák. Ve své přednášce na téma „Některé aspekty exilu 1968 v Rakousku" promluvil nejen o vydávání časopisu, ale promítl i diapozitivy z dětských táborů, na jejichž organizaci se podílel. Ocenil i význam spolupráce paní Pavly Carmignato-Novotné, která na konfrenci mluvila o svých zkušenostech, zejména z vyučování na české škole Komenský a mimoškolní činnosti s dětmi a mládeží ve Vídni. 

Autor:  Zdeňka Kuchyňová, Don Bosco-Team

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas