Články30. ledna  2016 v 08:00  

Vídeňské svobodné listy slaví 70 let

Vídeňské svobodné listy - Foto: Radio Praha

Vídeňské svobodné listyFoto: Radio Praha

26. leden 1946. Tento den poprvé vyšly Vídeňské svobodné listy. Po sedmdesáti letech je do svých schránek stále dostávají pravidelní předplatitelé.

Vlastníkem novin je dnes Menšinová rada, která zastřešuje necelých dvacet spolků ve Vídni. Jejím předsedou je Pavel Rodt: 

„Tady ve Vídni určitě mámě několik pamětníků z té doby. Možná ne na první číslo, ale na ty počátky“. 

Jak první číslo vypadalo? Máte ho schované v archivu? 

„Ano, v archivu první číslo máme. Jednotlivá čísla jsou také uložena v Národní knihovně. Noviny se moc nezměnily. Držíme se tradice“. 

Bude v novinách připomenuto první vydání? 

„V aktuálním vydání, které přijde do schránek našim čtenářům, bude přetisk prvního čísla, které vyšlo právě 26. ledna 1946. Tiskoviny ve Vídni mají velkou tradici. První česky psané noviny vyšly už v 18. století. V době nacismu zde byly všechny české tiskoviny zakázány a české spolky rozpuštěny“, dodala Hana Herdová, odpovědná redaktorka Vídeňských svobodných listů. 

Vídeňské svobodné listy představí putovní výstava 


Protože je tento rok jubilejní, chystají ve Vídni putovní výstavu, a pustit se hodlají i do uspořádání archivu. Kolik lidí se na tvorbě novin podílí? 

Vídeňské svobodné listy - Foto: Radio Praha

Vídeňské svobodné listyFoto: Radio Praha

„Noviny vznikají za spolupráce dobrovolných přispěvatelů, takže je to velké množství lidí. Jsou to amatéři, ale všichni dohromady se snažíme. Já za to zodpovídám, starám se o to, aby noviny vyšly a o všechny další záležitosti. Takže v tomto smyslu dělá noviny jedna osoba. Dáváme přednost hlavně zprávám z menšinového života, ale jsou tu i zprávy, které zachycují české dění ve Vídni, i bilaterální záležitosti mezi Českou republikou a Rakouskem. Máme i slovenské dopisovatele, ale převažuje čeština“. 

Kam noviny distribuujete? 

„Noviny se distribuují předplatitelům. 90 procent odběratelů je z Vídně, zbytek z Dolního Rakouska. Čtenáře máme i v České republice a několik v zámoří. Už to není tak, jak to bývalo dříve, před těmi 70 lety, kdy byla česká populace v Rakousku mnohem silnější. I ten náklad byl mnohem větší, dnes máme asi 2000 čtenářů“. 

Jak jsou noviny financovány? 

„Co jsem slyšela od pamětníků, tak se noviny financovaly od předplatitelů a eventuálně ze sponzorských darů některých spolků. Máme tu spolek České srdce, který je podporovatelem Vídeňských svobodných listů. Od doby, kdy byl ustaven poradní sbor pro českou menšinu při spolkovém kancléřství, tak existují dotace od Rakouska. Ale není to závratně vysoké, takže se musíme uživit. Máme četné dárce do tiskového fondu. Mnozí z našich čtenářů nám posílají další finanční prostředky, abychom noviny mohli udržet, protože v dnešní době udržet tiskovinu není jednoduché“. 

Budete v době výročí novin pořádat nějakou oslavu? 

„Nebudeme, ale připravujeme výstavu. Bude kolem ní hodně starostí a snad potom i radostí“. 

Když jsem listovala novinami, tak mě tam zaujala pozvánka na krajanský ples. 

„Vídeňské plesy jsou vyhlášené, to se ví obecně. Ples se jmenuje Reprezentační a maturitní ples. Je na něj pozvaná celá menšinová veřejnost a maturanti dostávají stužky, takže je to slavnost i pro ně. Ples se tradičně koná v Parkhotelu Schönbrunn, je to kousek od zámku Schönbrunn, hezké prostředí, krásný sál. Tento rok bude ples 5. března“. 

Autor:  Zdeňka Kuchyňová

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas