Vzácný biotop Třemešských rybníků u Šumperka vznikl i díky dávným rybníkářům

Ptačí společenstva jsou tady velmi různorodá - Foto: Miroslav Kobza

Ptačí společenstva jsou tady velmi různorodáFoto: Miroslav Kobza

Jen kousek za posledními domy okresního města Šumperka se nachází jeden z překrásných koutů přírody, který ocení nejen milovníci divoké krajiny, ale i odborníci – zoologové a botanici. Třeměšské rybníky patří z hlediska fauny a flóry k nejbohatším územím na Šumpersku. I proto zde ochránci přírody nedávno vybudovali ornitologickou pozorovatelnu.

Je zajímavé, že toto místo, které je tak ceněno pro svou nedotčenost, vzniklo díky lidem, kteří zde vybudovali rybníky. Vznikly pravděpodobně už na konci 14. století. První písemná zpráva o Třemešských rybnících pochází z roku 1420. V té době začal rod Tunků ze Zábřeha a Brníčka budovat na svém panství rozsáhlou rybniční soustavu. Poté, co se majetkem rodu stalo i panství Třemešek, byla zdejší soustava rozšířena na pět velkých rybníků. 

Přetrvaly až do 19. století, kdy byly čtyři rybníky vysušeny a přeměněny na pole. Poslední rybník v blízkosti řeky Desné zůstal zachovaný. Možná proto, že navazoval na krajinářský park zřízený u nedalekého renesančního zámečku. Později se rozdělil na tři menší plochy a je posledním důkazem rybniční historie této oblasti. 

Některé stromy pamatují dobu, kdy zde byla rozsáhlá rybniční krajina. Pro zpevnění hrází se využívaly dřeviny s mohutnými kořeny. Byly to hlavně lípy a duby. Některé se na hrázích zachovaly dodnes, díky čemuž patří mezi nejstarší a nejmohutnější stromy na Šumpersku. Najít můžete například největší jírovec maďal, starý kolem 200 let s obvodem kmene 345 cm. Lípa srdčitá byla vysazena před 400 lety a dnes má obvod kmene 560 cm při úctyhodné výšce téměř 30 metrů. Stejně starý je i zdejší mohutný dub letní s obvodem kmene 400 cm. 

Na břehu vyrostla ptačí pozorovatelna 

Rákosí na hrázích je plné života - Foto: Miroslav Kobza

Rákosí na hrázích je plné životaFoto: Miroslav Kobza

Zajímavé jsou také zdejší byliny. Hladina rybníků bývá porostlá okřehkem vodním, na březích roste kosatec žlutý, rdesno obojživelné a také vzácné ostřice. Velmi neobvyklým rostlinným prvkem je vodní rostlina závitka mnohokořenná, se kterou se jinak setkáváme spíše v teplejších oblastech republiky. 

V roce 2013 vznikla u Třemešských rybníků z iniciativy ČSOP ptačí pozorovatelna. Jednoduchá vyhlídková plošina umístěná přímo na břehu jednoho z rybníků nabízí pohled z výšky přibližně 2,5 metru na celou lokalitu, kde jinak ve výhledech brání rákosí. Pozorný návštěvník může spatřit nejen vodní ptactvo zastoupené kachnami, potápkami či lyskami, ale i pěvce. Hnízdí tu strnad, různé druhy rákosníků, bukáčci a vidět bývá i krásně vybarvený ledňáček. Na mělčinách loví volavky a objevuje se i racek a další ptáci.
Dobrý a trpělivý pozorovatel může z nadhledu zahlédnout lovící vydru či ondatru, která však podhrabává břehy rybníků. 

Třemešské rybníky jsou zajímavým biotopem zároveň pro hmyz, obojživelníky a plazy. Zjara se ozývá koncert skokanů skřehotavých, lákajících samičky na svůj zpěv. Jedna z nejmohutnějších žab je kriticky ohroženým druhem. Kromě nich zde žije i rosnička zelená a také velmi vzácná ropucha zelená. Z plazů jsou v místních rákosinách doma hlavně užovky obojkové a užovky podplamaté. 

Autor:  Miroslav Kobza
Pořad: Česko - země neznámá  |  Stanice: Rádio vašeho kraje
Čas vysílání: pondělí-pátek 13:04  |  Délka pořadu: 56 minut  
 

Nové články v rubrice

Vyberte si svůj region

 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace