19. července  2007  rubrika: Literatura

Ferdinand Tyrolský a česká šlechta

Ferdinand II. Tyrolský - Foto:  www.royaltyguide.nl

Ferdinand II. TyrolskýFoto:  www.royaltyguide.nl

Knihou o cestování, zvyklostech i zvláštnostech, je sedmý svazek edice Monographia historica Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem vydávané Historickým ústavem Jihočeské university v Českých Budějovicích. O Habsburcích, monarchii, o zájmech a povinnostech české šlechty, o službě i sňatkových aliancích, o Praze, Innsbrucku i Evropě hovoří profesor Václav Bůžek (nar. 1959), odborník na hospodářské, kulturní a sociální dějiny české a středoevropské šlechty a aristokratických dvorů v raném novověku, autor desítek vědeckých studií a řady knižních monografií.

Filipina Welserová (1527 - 1580) - Foto:  www.royaltyguide.nl

Filipina Welserová (1527 - 1580)Foto:  www.royaltyguide.nl

Historický prostor, v němž se sledovaný děj odehrává je rámován především vládou císaře Ferdinanda I. (1503-1564), krále českého a uherského, prosazovatele dědičnosti českého trůnu a zastánce centralizace habsburského soustátí, a působením jeho syna, Ferdinanda II. Tyrolského (1529-1595), v letech 1547-1566 místodržitele v Království českém, zemského vládce v Tyrolích a Předních Rakousích, jehož život je "ozvláštněn" láskou k umění, ale také tajným sňatkem s Filipinou Welserovou, dcerou augsburské patricijské rodiny. Co se týče uměleckého projevu, jediný, jednoznačně vládnoucí styl ve zmiňovaném období určit nelze, neboť se právě tehdy setkávala a prolínala doznívající renesance a nastupující rané baroko. A i když studie není uměnovědným rozborem, snadno ilustruje představu o směřování architektonického projevu, jenž je možno na českém území doložit stylotvornými prvky i celky zámeckých staveb či rekonstrukcí např. v Jindřichově Hradci, Horšovském Týně, Pardubicích či v Českém Krumlově, a jmény významných šlechticů a stavebníků, jakými byli např. představitelé zemské vlády na dvoře arciknížete Ferdinanda, Jan mladší Popel z Lobkovic, Vilém z Rožmberka nebo Jáchym z Hradce. 

Prof. Václav Bůžek - Foto:  Jihočeská univerzita

Prof. Václav BůžekFoto:  Jihočeská univerzita

Studie prof. Bůžka představuje díky vymezenému tématu, a především díky studiu epistolografických, evidenčních, ikonografických a literárních pramenů, život na místodržitelském dvoře Království českého v polovině šestnáctého století nejen z pohledu událostí politických a diplomatických (Místodržitel ve šlechtické společnosti renesančních Čech, Šlechta v českých zemích na dvoře arciknížete Ferdinanda v Innsbrucku a Ambrasu) , ale též jako záležitost naplněnou obřadností a zábavou (Rytířské kratochvíle, Z Innsbrucku do Království českého za vzpomínkami, politikou a dvorskou reprezentací).  

Práce prof. Václava Bůžka demonstruje pohled výsostně odborný, racionální a komplexní. Odhaluje struktury i detaily, komunikuje s dochovaným materiálem. Bez předsudků nahlíží sledované období, vytyčuje jeho charakteristické body, motivy a zároveň vyzdvihuje dějinnou osobitost určitých momentů. Díky předloženému textu je možné spolehlivě sledovat pestrý obzor stylu a zvyklostí dávno minulého věku i stopovat vlivy přesahující a vzorové. Vzhledem k tomu, že kniha je prezentována především jako konkrétní příspěvek české historické vědy do probíhajících diskusí o průběhu a podstatě integračních procesů v raném novověku, do nichž se současné domácí bádání doposud výrazněji nezapojilo, je též krokem na nové cestě, krokem inspirativním a důvěryhodným. 

Václav Bůžek, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků, HÚ FF JU, České Budějovice 2006, str. 326.  

Autor:  Milena M. Marešová
Pořad: Vlastní příspěvek  |  Stanice: Nová Média
 
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace