Lékaři bez hranic

 
AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Historie jedné z nejméně rozvinutých zemí

Teresa Babková  28.07.2008
Somálsko - území
Somálsko - území  

Východoafrický stát ležící u Indického oceánu je jednou z nejméně rozvinutých zemí světa. Jaká historie předcházela tomuto smutnému statutu? Jaké historické události se udály na území dnešního Somálska? 

Od 7. století začali na pobřeží východní Afriky zakládat své obchodní stanice Arabové. Díky nim se místní obyvatelstvo seznámilo s islámem i některými prvky arabské kultury, vzdělanosti a státní správy. Na území dnešního Somálska postupně vzniklo několik v podstatě městských států, které s Araby i mezi sebou navzájem udržovaly čilý obchodní ruch. Spolupráce nebyla zcela přerušena ani po okupaci Somálska sousední Etiopií.

O zhruba sto let později, v 15. století, se situace obrátila. Etiopané byli poraženi somálským sultánem Ahmadem Gureyem z Adalu, a tím začala somálská okupace Etiopie. Ta však trvala jen krátce, protože Etiopii přišla na pomoc portugalská vojska, která zničila téměř celou armádu Adalského sultanátu. V bojích zemřel i sultán Ahmad Gerey a krátce po jeho smrti se Adalský sultanát zhroutil.

V pozdější době vznikly další sultanáty, zpravidla pokračovatelé městských států, jako sultanát Geledi a sultanát Hobyo. Stále více se ale v oblasti projevoval zájem evropských velmocí, jež si postupně Somálsko podrobily. Nešlo jim pouze o ovládnutí území a zvýšení vlastní moci, ale též o nemalé surovinové bohatství. Na konci 19. století tak zřídili na území Somálska kolonie Francouzi, Britové a Italové. Mezi další země, které kolonizovaly Somálsko patřil i Egypt a Etiopie. Somálské území bylo do konce 19. století rozděleno na Francouzské Somálsko (dnešní Džibuti), Italské Somálsko (východní část) a Britské Somálsko (severní část).

Od poloviny dvacátých let minulého století vzrůstal v zemi odpor vůči koloniální správě a došlo k několika povstáním.

S úpadkem moci Británie a zejména Francie se Itálie stala jedinou reálnou silou v regionu východní Afriky. V květnu 1936 vyhlásil Mussollini zřízení Italské východní Afriky, která zahrnovala právě dobytou Etiopii, Eritreu a Somálsko. Z těchto oblastí pak vedla Itálie útok proti Britskému Somálsku, které roku 1940 obsadila. O rok později dobyli Britové ztracené území zpět a postupně obsadili i Italské Somálsko, které okupovali až do roku 1950. Část somálského území (Ogaden) byla předána sousední Etiopii. Roku 1949 bylo na území Italského Somálska z rozhodnutí OSN vytvořeno poručenské území pod italskou správou. Roku 1960 došlo k sjednocení bývalých kolonií a vytvoření jednotného a nezávislého Somálska.

Nejnovější dějiny země jsou pak spojeny s mnoha konflikty. V 70. letech se dostalo Somálsko do války s Etiopií kvůli sporným územím, od konce 80. let byla země zachvácena občanskou klanovou válkou, která vyústila ve faktické rozdělení státu na části ovládané jednotlivými politickými frakcemi. Na severozápadě země došlo v roce 1991 k odtržení oblasti, která se vyhlásila nezávislou republikou Somaliland. Intervence vojsk OSN v roce 1993 skončila neúspěchem. V roce 1994 sice podepsali představitelé dvou nejsilnějších znepřátelených frakcí Alí Mahdí Mohammed a Mohammed Farah Aidíd prohlášení vyzývající k příměří, ale v roce 1995 opět vypukly nové boje, které v podstatě trvají dodnes.


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Lékaři bez hranic
v rubrice: Somálsko

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 Český rozhlas