Historie13. prosince  2008  

"Kapesní" hrad

Zřícenina Jenčov - Foto: Adriana Krobová

Zřícenina JenčovFoto: Adriana Krobová

Křivoklátské lesy skrývají nejedno zajímavé místo. Nedaleko křižovatky silnic vedoucích na Nižbor, Sýkořici, Lány a Běleč najdete u "superbílé" trafostanice odbočku vedoucí k maličkému hrádku. A právě tam se s profesorem Tomášem Durdíkem z Archeologického ústavu AV ČR podíváme.

Jen pouhý kilometr od tohoto místa najdete zříceniny hrádku, který vlastně stál u zrodu našeho seriálu. I když sem jezdím víc jak 20 let - a víc jak dvacet let ho znám jako Jinčov - v mapách ho najdete pod názvem Jenčov, v historických záznamech pochopitelně jako Genčov. Proč tomu tak je? A proč se o tomto místě prakticky nic neví? I to byly otázky, na které jsem chtěla znát odpověď. 

Jenčov - Foto: Adriana Krobová

JenčovFoto: Adriana Krobová

Nejprve ale zalistujeme knihou Augusta Sedláčka - Hrady, zámky a tvrze království Českého, vydávané od konce 19. století:
"Severně od Nižburka, východně od Zbečna a jižně ode vsi Bělče v zátiší jako v dalekém od světa a při tom krásném položení spatřují se zříceniny hradu Jenčova. Pohodnický potok teče tu lesnatými stráněmi napřed širokým údolím pod Bělčem, potom údolí se úží a potok vine se pod stráněmi a mezi lučinami, že se po dosti dlouhém toku vrací k místu, kde asi byl, obcházeje tam skalisko uměle otesané, aby bylo velmi strmé. Na tomto skalisku, které vysokými stráněmi zakryto a stromovým zastíněno jest, stával hrádek Jenčov. Nebyl veliký, ale přepevný, a kromě polohy pěkné baví svými zříceninami, poněvadž se jeho zdi do znamenité výšky vypínají." 

 

 

Prof.Tomáš Durdík o výjimečnosti Jenčova

Vložit na svůj web

Jenčov - Foto: Adriana Krobová

JenčovFoto: Adriana Krobová

August Sedláček ve své knize připomíná jednu legendu spojenou místem u hrádku Jenčov, i když sám ji záhy popírá:
"Kdy a kým založen jest hrádek tento, není známo; jméno jeho nevyskytuje se v žádné staré paměti, a protož také nelze o něm nic památného pověděti. O nejbližším okolí máme starodávno zprávu o truchlivém příběhu, jehož svědkem sotva hrad náš býval. Kníže český Břetislav na den sv. Tomáše, 21. prosince roku 1100 pozdě večer z honby v lesích Křivoklátských jezdecky vracel se do Zbečenského dvora a lidé jeho s pochodněmi vyšli do lesů jemu vstříc; tu jistý Lorek uhlídav svou chvíli, vyskočil ze zálohy a vraziv mu silnou ranou oštěp do života, probodl ho naskrze. Jako hvězda s nebe, dí Kosmas, tak upadl kníže v lese na zemi; pozdě přispěvše věrní jeho, vytahovali oštíp z něho a zdvíhali omdlévajícího; jiní křikem a zmatkem hned jako ztřeštění rozbíhali se na vše strany ku postižení vraha. Tento pak utíkaje na koni, padl s ním do rokle, kdežto brzy našli ho probodeného vlastním mečem, ač neví se, zúmysla-li. Šlo vůbec o něm domnění, že byl nástrojem od vyhnaných Veršovců Boženě a Mutiny."  

Jenčov jako místo věčného tajemství
Asi už se budeme muset smířit s tím, že o Jenčovu příliš nových informací vlastně ani nemáme šanci zjistit. I o tom jsme si s profesorem Durdíkem povídali. 

 

 

Prof. Tomáš Durdík o původu Jenčova

Vložit na svůj web

Jenčov - Foto: Adriana Krobová

JenčovFoto: Adriana Krobová

Zánik Jenčova podobně ve své knize popisuje také August Sedláček:
"Postaven byl na panství Křivoklátském, soudíme odtud, že k témuž panství také patřila ves Běleč, v níž králové ve čtrnáctém století právo podačné vykonávali. Vysoké zbytky hrádku tohoto svědčí o tom, že teprve v patnáctém anebo na počátku šestnáctého věku opuštěn jest." 

Jenčov jako šťastná zřícenina
Působivost celé lokality a věčné tajemství, způsobily, že Jenčov není tak úplně opuštěnou zříceninou. Našla se totiž skupina lidí, která se o místo už řadu let stará. 

 

 

Prof. Tomáš Durdík o Jenčovu dnes

Vložit na svůj web

Jenčov - Foto: Adriana Krobová

JenčovFoto: Adriana Krobová

Na stránkách spolku se můžete o Jenčovu dozvědět další zajímavosti ze světa legend a pověstí. Zároveň tak zjistíte, jak můžete vy sami "kapesnímu hrádku" pomoci.
Vynechat ovšem nesmíme ani výpravu po okolí Jenčova. 

 

 

Prof. Tomáš Durdík o zajímavých místech v okolí Jenčova

Vložit na svůj web

Jivno srpen 2008

Jivno srpen 2008

Příště se v našem seriálu vydáme s profesorem Tomášem Durdíkem na místo, které není běžně přístupné. Nachází se totiž v Lánské oboře nad přehradou Klíčava. Jmenuje se Jivno a pro své dílo už ho objevil například Alois Jirásek... 

Autor:  Adriana Krobová
Pořad: Zrcadlo  |  Stanice: ČRo Leonardo
Čas vysílání: pátek 9.00; reprízy: pá 18.00, so 16.00, po 15.00, út 13.00, st 1.00, čt 5.00  
 

Nové články v rubrice

 

Diskuse

Český rozhlas si váží názoru posluchačů a má zájem o korektně vedenou diskusi. Vyhrazuje si proto právo skrýt příspěvky, které odporují dobrým mravům, jsou xenofobní, porušují platné zákony, poškozují dobré jméno Českého rozhlasu, nebo mají reklamní charakter.

Návod na použití diskusního systému DISQUS naleznete zde.

 
tyto komentáře používají systém Disqus

Meteor

Mars je planetou sopečných obrů

Mars je horským rekordmanem sluneční soustavy. Jeho štítová sopka Olympus Mons je třikrát vyšší než...

Příroda

Predátoři pomáhají kořisti k adaptaci na oteplení

Pokud čelí živočichové tlaku dravců, přizpůsobí se mnohem snáze i dalším nepříznivým vlivům včetně rostoucích...

Planetárium

Další cesta za zatměním a hmota ze vzdálených supernov

Koně Převalského na Dívčích hradech, další vlčata z Českolipska a íránský test nové nosné rakety.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace