Civilizace: Jiří z Poděbrad a jeho děti

Josef Mathauser: Zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem v roce 1458 - Foto: Wikimedia Commons

Josef Mathauser: Zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem v roce 1458Foto: Wikimedia Commons

„Byl mudřec přirozený, bez písemného ostření smysla.“ Přirozenou inteligenci Jiřímu z Kunštátu a Poděbrad nikdo upřít nemůže. Patří k panovníkům, o kterých se tvrdí, že předběhli svou dobu.

Ctibor Tovačovský, který nám v písemných pramenech zanechal zprávu o Jiříkově vzdělání, patřil k jeho podporovatelům, i když najdeme také kritické zmínky, zvláště v souvislosti s finanční situací jeho dvora. Rozsáhlejší zprávu o Jiřím z Poděbrad do svých zápisků vepsal papež Pius II.: „Člověk postavy krátké, těla čtverhranného, pleti bílé, očí jiskřivých, mravů líbezných, nakažený husitstvím, ale jinak muž spravedlivý a šlechetný.“
 

Osobnost krále a jeho dvůr
Život u dvora krále Jiřího z Poděbrad byl hlavním námětem setkání historiků, které pořádalo Výzkumné centrum dvory a rezidence ve středověku Historického ústavu AV ČR. Jednu z prvních přednášek připravila PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D., z Ústavu českých dějin FF UK v Praze. Zaměřila se především na současné znalosti dvora krále Jiřího. Při našem setkání jsme hovořily také o osobnosti tohoto panovníka a kritice, které musel čelit už za svého života. 

 

Blanka Zilynská o Jiřím z Poděbrad a jeho dvoře

Vložit na svůj web

Májový sen Hynka z Poděbrad
„…A rač ještě poslyšeti,
coť chci tepruv pověděti:
Prosím, paní najmilejší,
jako tvuoj ten najvěrnější,
kohož ty pravíš, že v srdci máš,
že mi toho užití dáš!
A nechajíc všeho zdráhání,
lehni, má najmilejší paní!
A lehni, mé najmilejší srdéčko,
lehni, má přepěkná ženčičko!
A lehni, má najkrazší ruože,
Neb mé srdce bez tebe býti nemuože!...“
 

 
 

 

Sylvie Stanovská o literární tvorbě Hynka z Poděbrad

Vložit na svůj web

Jiří z Poděbrad měl několik synů, ale pouze jediný se do historie vepsal jako zdatný literát. Hynek z Poděbrad byl dítětem Jiřího z Poděbrad a Johany z Rožmitálu. Svůj nesporný literární talent využíval nejen k vlastní tvorbě, ale současně převáděl do českého prostředí díla zahraničních autorů. Májový sen byl jeho nejvýraznější prací, proto jsme několik ukázek připravily také s doc. Mgr. Sylvií Stanovskou, Dr. z Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU v Brně. 

Další generace
Zajímavé zprávy máme dochovány také o životě a dvoře Jindřicha Minsterberského, Hynkova nevlastního bratra. Také on získal od svého otce důkladné vzdělání, ale současně i finanční potíže, které bývaly zdrojem kritiky. Na nedostatek peněz si stěžovala dokonce jeho manželka Uršula, jak dodnes dokládá dopis s odpovědí jejího otce. Nejen z něj citoval doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. z Historického ústavu Univerzity Hradec Králové, když popisoval dění na Jindřichově dvoře. 

 

Martin Šandera o životě Jindřicha, knížete Minsterberského

Vložit na svůj web

Rok pánů z Kunštátu
Pánům z Kunštátu bude patřit také letošní sezóna na státních hradech a zámcích. Národní památkový ústav připravil speciální prohlídky, výstavy i další kulturní programy, kterými upozorní na dějiny rodu, jejich sídla a památky, které nám po tomto rodu zůstaly. Rokem pánů z Kunštátu chtějí památkáři připomenout letošní 550. výročí ukončení diplomatických misí, které Jiří z Poděbrad vyslal k západoevropským panovnickým dvorům, aby se pokusil vytvořit jakési společenství národů nezávislé na církvi. Centrem oslav se stane zámek Kunštát, kde bude 21. června zpřístupněna nová expozice, která zavede návštěvníky i tam, kam se dosud podívat nemohli. Kunštát bude také hlavní památkou při letošní Hradozámecké noci 30. srpna. 

Autor:  Adriana Krobová
Pořad: Magazín Leonardo  |  Stanice: ČRo Plus
Čas vysílání: pondělí-pátek 14:35 a 20:40, repríza neděle 14:33  |  Délka pořadu: 26 minut  
 

Nové články v rubrice

 

Diskuse

Český rozhlas si váží názoru posluchačů a má zájem o korektně vedenou diskusi. Vyhrazuje si proto právo skrýt příspěvky, které odporují dobrým mravům, jsou xenofobní, porušují platné zákony, poškozují dobré jméno Českého rozhlasu, nebo mají reklamní charakter.

Návod na použití diskusního systému DISQUS naleznete zde.

 
tyto komentáře používají systém Disqus

Meteor

Česko má 2,75 kosmonauta

Taky jste si mysleli, že jediným českým kosmonautem je Vladimír Remek? Skutečně byl prvním Čechem, který...

Příroda

Predátoři pomáhají kořisti k adaptaci na oteplení

Pokud čelí živočichové tlaku dravců, přizpůsobí se mnohem snáze i dalším nepříznivým vlivům včetně rostoucích...

Planetárium

Další cesta za zatměním a hmota ze vzdálených supernov

Koně Převalského na Dívčích hradech, další vlčata z Českolipska a íránský test nové nosné rakety.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace