Historie23. prosince  2012  

Sion: Slovo silnější než čin…

Sion v roce 2008 - Foto: Adriana Krobová

Sion v roce 2008Foto: Adriana Krobová

Sion vstoupil do učebnic dějepisu jako téměř nedobytné sídlo Jana Roháče z Dubé. Archeologie to už v 60. letech 20. století vyvrátila, ale legendy žijí dále.

Sion v roce 2008 - Foto: Adriana Krobová

Sion v roce 2008Foto: Adriana Krobová

Sion je svým způsobem šťastné místo, protože se o něm ví. Dočkalo se archeologického výzkumu a tradičně nachází prostor i v učebnicích dějepisu základních škol. Hrad se dostal do odborných knížek i do filmu, ale současnost už k němu tak laskavá není. Sion najdete v okrese Kutná hora na skalnaté ostrožně obtékané Vrchlicí u Chlístovic. Paradoxně je z něj dnes vidět více, než mohl poznat August Sedláček při sepisování knihy Hrady, zámky a tvrze království Českého: Nejdouce před Polankou se silnice, octneme se v pěkném údolí mezi živými háji a stinnou cestou pod zeleným bereme se podlé potoku, který paty Sionu kropí, až pod návrší, na němž se rozkládá ves Chlístovice. Oko naše upoutá nejdříve kostel o samotě stojící. Pod samým kostelem jest mlýn, jímž projíti musí každý, kdož chce k Sionu z této strany přijíti. Avšak velice se zklame, kdo měl viděti na Sioně památky nějaké, neboť jen cvičenému oku lze uviděti něco tam, kdež v posledních desetiletích i ty chudé památky všetečně kaženy. Dal je rozvážeti jistý ředitel panství Malešovského, a veliké množství kamene vyvezeno z valů a hradeb."   

Sion v roce 2008 - Foto: Adriana Krobová

Sion v roce 2008Foto: Adriana Krobová

Namísto 3 měsíců stačily pouhé 3 dny
Sion byl postaven v letech 1426 – 1427 jako soukromá rezidence pro Jana Roháče z Dubé. August Sedláček k tomu dodává: Hrad Sionský měl krátké trvání, asi jen desíti let aneb o něco více, ale dějiny jeho jsou nad míru bohaté. Okolí jeho, zejména ves Chlistovice s kostelem patřívaly ke statkům Pražské kapituly. Asi roku 1421, když padla Kutná Hora, dostalo se v držení kališníků, ale kdy ho nabyl zakladatel jeho Jan Roháč z Dubé a kdy Sion založil, není známo. Sice Roháč, který pocházel ze Lštěnské pošlosti pánů z Dubé a byl proto v panského stavu, v krajině zdejší již z dřívějších let znám byl. V pamětech vyskytuje se poprvé roku 1397."  

Sion v roce 2008 - Foto: Adriana Krobová

Sion v roce 2008Foto: Adriana Krobová

Zánik hradu je spojován s rokem 1437 a legendárním tříměsíčním dobýváním, které se nakonec odehrálo úplně jinak. Mnohé napovídá také Ilustrovaná encyklopedie českých hradů profesora Tomáše Durdíka: „Sion byl malý hrad dokonce bez vlastního vodovodního zdroje, který sotva mohl vzdorovat měsíce trvajícímu obléhání velkým vojskem. Nalezené střely z praků a dělostřelecké koule odpovídají sotva několikadenní střelbě a i ta zřejmě stačila hrad vážně poškodit. Žádné stopy podkopů nebyly zjištěny. Mezi nálezy zcela převládají předměty běžné denní potřeby včetně luxusních. Šlo tedy evidentně spíše o soukromé sídlo hejtmana, než o pevnost. Svědčí o tom i nijak důkladné opevnění chvatně zlepšované.“ Z obléhání tak je spíše táboření, kdy nespokojenost s císařem Zikmundem stoupala a navíc obléhatele vedl Roháčův příbuzný, který svého strýce spíše zásoboval vodou, než aby mu škodil. Zlom nastal až s příchodem cizího uherského vojska, které hrad během 3 dnů dobylo a zastihlo Jana Roháče při obědě. 

Sion v roce 2008 - Foto: Adriana Krobová

Sion v roce 2008Foto: Adriana Krobová

Další události nabraly rychlý spád. Jan Roháč byl i se svými druhy zajat a popraven. August Sedláček vše popsal těmito slovy: Císař Zikmund zvěděv o dobytí Sionu, kázal v Praze zvoniti ve všech kostelích, jakoby dobyl velikého vítězství. Dne 8. září prý předveden v okovech k císaři do Králova dvoru a tu prý nahlas volal, aby mu oči vypálili, aby se nemusel dívati na nenáviděného panovníka; potom byl s druhy veden na Staroměstskou radnici a tam útrpně tázán s takovým ukrutenstvím, až z něho střeva vyplynula. Nazejtří veden s jatými k šibenici, která nakvap vystavěna z množství dříví, jež bylo pohotově na pokrývání Týnského kostela. Byla o třech patrech. Roháč pověšen nejvýše na zlatém řetěze se zlatým páskem okolo těla, či v panské úpravě. Pod ním pověšeni Prostředek, Výšek a Zelený na červených provazech a pod nimi všichni ostatní na obyčejných provazech. Poprava ta způsobila veliké pohnutí, a dlouho potom se ještě vypravovalo, jak lidé plakali. Roháč zůstavil vdovu Elišku z Kolovrat. Měl-li dítek, není nám známo."   

Více o Sionu prozrazuje premiérový článek Když je slovo silnější než čin

Autor:  Adriana Krobová

Nové články v rubrice

 

Diskuse

Český rozhlas si váží názoru posluchačů a má zájem o korektně vedenou diskusi. Vyhrazuje si proto právo skrýt příspěvky, které odporují dobrým mravům, jsou xenofobní, porušují platné zákony, poškozují dobré jméno Českého rozhlasu, nebo mají reklamní charakter.

Návod na použití diskusního systému DISQUS naleznete zde.

 
tyto komentáře používají systém Disqus

Meteor

Bez sestřičky RNA by DNA byla k ničemu

Jasná právní pravidla stanoví, za jakých okolností můžeme zdědit třeba dům po babičce. Přesná pravidla,...

Příroda

Predátoři pomáhají kořisti k adaptaci na oteplení

Pokud čelí živočichové tlaku dravců, přizpůsobí se mnohem snáze i dalším nepříznivým vlivům včetně rostoucích...

Planetárium

Další cesta za zatměním a hmota ze vzdálených supernov

Koně Převalského na Dívčích hradech, další vlčata z Českolipska a íránský test nové nosné rakety.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace