Historie30. prosince  2012  

Stará Dubá: Hrad, který je sám pokladem

Stará Dubá v roce 2008 - Foto: Adriana Krobová

Stará Dubá v roce 2008Foto: Adriana Krobová

Mezi obcemi Hvězdonice a Zlenice jsou na levém břehu Sázavy v lese skryty hned dvě působivé památky. Najdete zde nejen zříceniny hradu Stará Dubá, ale také trosky dávného městečka. Do pramenů vstoupilo jako Odranec.

Stará Dubá v roce 2008 - Foto: Adriana Krobová

Stará Dubá v roce 2008Foto: Adriana Krobová

Benešovsko patří k lokalitám bohatým na pozůstatky života našich předků. Některé z nich jsou skutečně výjimečné. Této skutečnosti si všiml také August Sedláček, když sepisoval své Hrady, zámky a tvrze království Českého: „Chvály hodné jest údolí Sázavy, jak často slýchati, nejen pro břehy své pěkné a půvabné stráně, mezi nimiž řeka tiše protéká, nýbrž i pro malebné hrady, jichž zříceniny se v tiché hladině zhlížejí. K těm, kteréž putujícího k zastavení vábí, patří zříceniny Dubé s hradbami rozsáhlými, které podle pověsti kolbiště, vskutku ale podhradí městskými právy obdařené zavíraly. Hrad Dubský stával na skalnatém ostrohu, vysokém a místy srázném mezi širokým údolím Sázavy a úzkým dolem vodoteče ode vsi Dubska běžící. Příchozí od Čerčan objevují se napřed zříceniny bývalého podhradí, kteréž se nazývalo zvláštním jménem Odranec a jako městečko vysazeno bývalo." 

Stará Dubá v roce 2008 - Foto: Adriana Krobová

Stará Dubá v roce 2008Foto: Adriana Krobová

Hrad s cejchem loupeží
Po hradu se poprvé psal Ondřej z Dubé v roce 1283. Mezi jeho majitele najdeme loupeživého rytíře Jana Zúla z Ostředka i Bohuše Kostku z Postupic. V roce 1466 byl hrad obležen, dobyt a rozbořen vojsky Jiřího z Poděbrad. Tehdy se jmenoval pouze Dubá. Jménem Stará Dubá byla zřícenina poprvé nazvána v roce 1648. 

V písemných pramenech najdeme řadu zajímavých momentů z historie tohoto místa. August Sedláček se pozastavil například u odbojů Jana Zúla: „Když nepokojný soused Jan Zoul z Ostředka se proti králi pozdvihl, Vaněk z Dubé jej zajal a podal králi do Karlšteina. Jan byv 11. června z vězení propuštěn, slíbil králi věrným služebníkem býti a Vaňkovi ničím zlým nezdvihati za to, co mu učinil. Za nové války s jednotou panskou léta 1399 činili Vaňkovi služebníci lidem protivníkův velké škody, brali jim zboží na silnici, jímali je a vodili na Dubou. Zboží vzaté prodáváno v Praze. Když byl král Vácslav léta 1402 od Zikmunda bratra svého zajat a Pražská města bez odporu se podala Zikmundovi v poslušenství, Vaněk s mnohými jinými jim poslal odpovědné listy a plenění a hubení ve zdejší krajině zase začalo. Po navrácení krále Vácslava do země, léta 1403, nastal mír, jen Zoul pokračoval z neznámých příčin ve válce."  

Městečko pod hradem - Odranec - Foto: Adriana Krobová

Městečko pod hradem - OdranecFoto: Adriana Krobová

Zachytil také dřívější mínění o konci Dubé i Odrance: „Zajímavo je, že Kuneš prodal právo to na všem panství, avšak vymínil si hrad samotný s jeho prostranstvím, městečko Odranec ale jen ve hradbách i s tou hradbou a se všemi cestami, které od starodávna ke hradu bývaly. Patrně hradu potřeboval ke svým válečným podnikům. Avšak smrtí Kunšovou také právo jeho pominulo, k němuž se již nikdo nepřipovídal. Od těch dob patřila Dubá panství Hrádeckému. Co bylo příčinou, že i hrad i podhradí zpustly, není nám známo; obyčejně se to vysvětluje válkami, které byly roku 1467. Léta 1525 a 1554 slove Dubá již pustým zámkem a potom od lidu pojmenováván Starou Dubou. V popisu panství Mrackého léta 1648 jest zmínka "o lesu nad Starou Dubou v Hořalce."  

Stará Dubá v roce 2008 - Foto: Adriana Krobová

Stará Dubá v roce 2008Foto: Adriana Krobová

Výjimečnost lokality
Stará Dubá i Odranec patří k místům, které archeologický průzkum stále čeká. Zřejmě to bude trvat ještě mnoho let, protože část Odrance leží přímo pod náspem trati. Jeden zajímavý nález z místa přitom známe. Zachytil ho August Sedláček, když sbíral podklady pro kapitolu o Dubé do knihy Hrady, zámky a tvrze království Českého. Tehdy se sešel s hajným, který mu prozradil, že u hradu našel pod jakýmsi pařezem olověnou trubku. Praktický hajný našel pro takový objev ihned využití a začal si lít z trubek střelivo. Když materiál došel, vypravil se na hrad pro další kus trubky. Díky tomu víme, že Stará Dubá měla olověný vodovod, který musel být nepochybně velmi drahý. 

Stará Dubá v roce 2008 - Foto: Adriana Krobová

Stará Dubá v roce 2008Foto: Adriana Krobová

Pokud zalistujete Ilustrovanou encyklopedií českých hradů prof. Tomáše Durdíka, najdete v závěru představení lokality také tuto poznámku: „Stará Dubá zaujímá mezi českými šlechtickými hrady druhé poloviny 13. století zcela výjimečné postavení. V době striktní typové diferenciace mezi královskými a šlechtickými hrady představuje spolu s Příběnicemi jediné šlechtické stavební podniky řádově srovnatelné s královskými hrady typu s obvodovou zástavbou a tvoří tak jeden z absolutních vrcholů výjimečných možností nejvýznamnějších šlechticů doby posledních Přemyslovců. Náleží též mezi naše nejvýznamnější a nejkvalitnější zaniklé sídlištní komplexy a výjimečné je i patrně úplně dochování ženijní části obléhacích prací.“  

Více se o Staré Dubé můžete dozvědět v premiérovém článku Hrad, který je sám pokladem, jehož součástí je také fotogalerie Odrance

Autor:  Adriana Krobová

Nové články v rubrice

 

Diskuse

Český rozhlas si váží názoru posluchačů a má zájem o korektně vedenou diskusi. Vyhrazuje si proto právo skrýt příspěvky, které odporují dobrým mravům, jsou xenofobní, porušují platné zákony, poškozují dobré jméno Českého rozhlasu, nebo mají reklamní charakter.

Návod na použití diskusního systému DISQUS naleznete zde.

 
tyto komentáře používají systém Disqus

Meteor

Chřipka může vyvolat poruchy spánku

Usnout nečekaně za volantem nebo trpět nevyzpytatelnou chronickou ospalostí, to se může stát lidem postiženým...

Příroda

Predátoři pomáhají kořisti k adaptaci na oteplení

Pokud čelí živočichové tlaku dravců, přizpůsobí se mnohem snáze i dalším nepříznivým vlivům včetně rostoucích...

Planetárium

Další cesta za zatměním a hmota ze vzdálených supernov

Koně Převalského na Dívčích hradech, další vlčata z Českolipska a íránský test nové nosné rakety.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace