Jarmila Balážová

Jarmila Balažová  - Foto: Jarmila Balážová

Jarmila Balažová Foto: Jarmila Balážová

Od března 2013 nepracuje v Českém rozhlasu. Od tohoto data nejsou údaje v tomto profilu aktualizované.

Stálá spolupracovnice ČRo 6. 

Připravovala a moderovala pořady Zaostřeno na lidská práva, Studio STOP, Rozmluvy, Zaostřeno na mladé a Hovory o vědě. 

S Čro 6 intenzivně spolupracovala od listopadu 2002. Dříve se specializovala na televizní a filmovou tvorbu. Pořady pro ČRo i Českou televizi začala připravovat již za studijních let. V České televizi osm let dramaturgovala pořady pro děti a mládež, zejména diskusní pořad Tykadlo. Tamtéž tři roky autorsky připravovala a moderovala vlastní pořad nazvaný Rozhovory Jarmily Balážové. V roce 2002 založila a stojí v čele romského měsíčníku Romano voďi (Romská duše). 

Narodila se v Brně v roce 1972, kde studovala také gymnázium. V roce 1997 promovala na FSV UK, obor žurnalistika. 

Získala několik novinářských ocenění, včetně ceny Karla Havlíčka Borovského za rok 2006. 

E-mail: Jarmila.Balazova@rozhlas.cz

Zákulisí Českého rozhlasu

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas