Eva Labusová

Eva Labusová

Eva Labusová

Od března 2013 nepracuje v Českém rozhlasu. Od tohoto data nejsou údaje v tomto profilu aktualizované.

Externí redaktorka. 

Pro Český rozhlas 6 připravovala pořad Hovory o vztazích. Specializovala se na problematiku moderní rodiny v psychosociálním a psychosomatickém kontextu. 

Pravidelně přispívá do rodičovských časopisů, spolupracuje s časopisy Psychologie dnes a Deutsche Hebammenzeitschrift. Mimo svou publikační činnost se také věnuje rodinnému poradenství, organizaci odborných seminářů a diskusních setkání. Přednáší ve školách a v mateřských či rodinných centrech. 

V roce 2003 založila časopis Aperio a necelých pět let byla jeho šéfredaktorkou. Dříve v občanském sdružení Aperio – Společnosti pro zdravé rodičovství působila jako koordinátorka vzdělávacích a publikačních projektů. 

Narodila se v dubnu 1967 ve Frýdlantě v Čechách. Vystudovala FFUK Praha, obor čeština – němčina / učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Postgraduální studium absolvovala na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem, obor Deutsch als Fremdsprache. 

E-mail: Hana.Vejvodova@rozhlas.cz

Autor:  Eva Labusová

Zákulisí Českého rozhlasu

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas