Václav Sochor

Václav Sochor

Václav Sochor

Od 28. 2. 2013 nepracuje v Českém rozhlase. Od tohoto data nejsou údaje v tomto profilu aktualizované.

šéfredaktor Rádia Česko 

(* 23. března 1973) 

Funkce šéfredaktora stanice Rádia Česko jsem se ujal v lednu 2011. V listopadu téhož roku jsem byl generálním ředitelem Českého rozhlasu Peterem Duhanem pověřen (společně s šéfredaktorem ČRo 6 Danielem Rausem) přípravou nové stanice mluveného slova. 

V roce 2010 jsem připravoval a uváděl čtyři pořady pro Český rozhlas - dva na Radiožurnálu a dva na Rádiu Česko, kde jsem v té době i pravidelně moderoval. 

V médiích jsem začínal v roce 1994, ještě coby student politologie na FSV UK, v zahraniční redakci čerstvě vzniklé televize Nova. O necelý rok později jsem k tomu přidal i ranní směny v nově vzniklé kanceláři české redakce BBC v Praze a v roce 1996 jsem odjel pracovat do BBC do Londýna. 

Zpátky do Prahy jsem se přestěhoval v roce 2000 spolu s celou českou redakcí BBC, v níž jsem pracoval jako moderátor a redaktor až do ukončení vysílání v roce 2006. V roli vedoucího zahraničního zpravodajství jsem pak stál u vzniku televize Z1. 

Když byl start nových digitálních stanic v důsledku soudního rozhodnutí o rok odložen, přijal jsem nabídku vést odborný týdeník o médiích a komerční komunikaci Strategie. V jeho čele jsem stál od léta 2007 do konce roku 2009. 

Poté, co byla spuštěna televize Z1, jsem připravoval a moderoval autorský týdeník Z1 Marketing. 

Kromě toho jsem kontinuálně pracoval na řadě vedlejších projektů - byl jsem např. šéfredaktorem dvouměsíčníků TravelFocus (2003-2007) a Barlife (2004-2006). 

V roce 2008 jsem v České televizi moderoval pořad Média a svět. Tentýž rok jsem byl také programovým ředitelem mezinárodního reklamního festivalu PIAF, na jehož vzniku jsem se podílel. 

Jsem autorem platných osnov průřezového předmětu Média a medializace pro střední a 2. stupeň základních škol. 

E-mail: Vaclav.Sochor@rozhlas.cz

Autor:  Václav Sochor  (vso)

Zákulisí Českého rozhlasu

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas