Josef Mlejnek jr.

Fotografie není k dispozici

Fotografie není k dispozici

Od ledna 2014 nepracuje v Českém rozhlasu. Od tohoto data nejsou údaje v tomto profilu aktualizované.

Externí redaktor. 

Pro Český rozhlas 6 připravoval společně s Petruškou Šustrovou pořad Zaostřeno na moderní dějiny. 

V současnosti působí jako politolog a publicista. Na Institutu politologických studií FSV UK Praha se zabývá přechody k demokracii, ústavními a volebními systémy, oblastí střední a východní Evropy. 

Jako politický komentátor hodnotí politické dění v tištěných i elektronických médiích, dlouhodobě externě spolupracuje s Lidovými novinami. 

Je redaktorem revue Babylon, kam též přispívá. 

E-mail: Hana.Vejvodova@rozhlas.cz

Autor:  Josef Mlejnek jr.

Zákulisí Českého rozhlasu

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas