Miloš Doležal

Miloš Doležal - Foto: Tomáš Vodňanský

Miloš DoležalFoto: Tomáš Vodňanský

Od 1. října 2018 nepracuje v Českém rozhlase. Od tohoto data nejsou údaje v tomto profilu aktualizované.

slovesný dramaturg 

Narodil se 1. 7. 1970 v Háji u Ledče nad Sázavou.
 

Vystudoval Fakultu sociálních věd UK v Praze (1992), pracoval jako redaktor měsíčníku Perspektivy, asistent dramaturga Karla Krause v Divadle za branou II, hlídač azylového domu a plakátovač. Od roku 1998 pracuje jako redaktor a dramaturg Českého rozhlasu v Praze. Připravuje pořady z oblasti české a světové poezie, dokumenty, místopisné portréty, povídky, jako dramaturg vede řady Souzvuk, Sladké je žít a Svět poezie.
 

Autor a spoluautor řady rozhlasových pořadů a dokumentů z období války, komunistického teroru 50. let, uměleckých portrétů, literárních pořadů a rozhlasových kompozic (např. Atentát na Heydricha, Cesta do Saganu, Na množství nehleďte, Smrt gen. Luži, Případ Babice!, Smrt v Kobylím dole, Osudný krok Jana Masaryka, Dým nad Ležáky, Pepito neplivej). Za rozhlasovou dokumentaristiku byl oceněn řadou cen.  

Básně a fejetony publikuje v polských literárních revuích.
 

Autor výstav o zločinech komunistického režimu. Dlouhodobě se věnuje oběti komunistického režimu v Československu, faráři Josefu Toufarovi. Inicioval exhumaci knězových ostatků z hromadného hrobu a slavnostní pohřeb v jeho domově na Vysočině.  

Vydal básnické sbírky Podivice, Kamení, Obec, Les, Čas dýmu, Ezechiel v kopřivách a básnický deník z italských cest Sansepolcro. Dále knihu fejetonů České feferony. Připravil vzpomínkové knihy vězně komunistický kriminálů Antonína Bradny – Zaradoval jsem se, válečného veterána Jiřího Loudy – Svým dějinám neutečeme a vězně komunistický kriminálů a kanadského vědce Josefa Svobody – Tři inkarnace. Připravil čtyři knihy rozhovorů s vězni nacistických a komunistických kriminálů.  

Napsal monografii o českém mučedníku komunistického režimu P. Josefu Toufarovi Jako bychom dnes zemřít měli, která byla Lidovými novinami vyhlášena jako Kniha roku 2012. Druhý díl se jmenuje Krok do tmavé noci.  

Edičně připravil publikaci Vrátíme se do otcovské náruče – Tři kázání P. Josefa Toufara;
edičně připravil svazky Jan Franz – Eseje, kritiky, korespondence a Směji se a sténám – korespondence V. Holana a S. Zedníčka.
 

Deník z roku 2016 vyšel v edici RR Jedna věta. Knižní soubor portrétů, nekrologů a rozhovorů pod názvem ZA.  

Jeho básně a povídky byly přeloženy do francouzštiny, němčiny, polštiny, angličtiny, řečtiny, chorvatštiny a italštiny.  

Básnická sbírka Obec vyšla v r. 2004 v polském nakladatelství Czarne, sbírka Čas dýmu ve francouzském nakladatelství Fissile, kniha Jako bychom dnes zemřít měli v italském vydavatelství Itaca.
 

Autor:  Miloš Doležal

Zákulisí Českého rozhlasu

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas