Terezie Jirásková

Terezie Jirásková - Foto: Khalil Baalbaki

Terezie JiráskováFoto: Khalil Baalbaki

Od 1. října 2018 nepracuje v Českém rozhlase. Od tohoto data nejsou údaje v tomto profilu aktualizované.

slovesná redaktorka 

Autorsky se podílím na pořadech této tvůrčí skupiny, které se vysílají na celoplošných stanicích ČRO. Jsem autorkou pořadu Leonardo Plus s psychiatrem Cyrilem Höschlem. Natáčím a překládám rozhovory se zahraničními odborníky do magazínu Šalom alejchem a Magazínu Leonardo. Dramaturgicky spolupracuji s Radiem Wave na komentářové rubrice Prolomit vlny a zodpovídám za audio výstupy. Moderuji pořad Týden ve vědě

V předchozích letech jsem pracovala v redakci publicistiky ČRO 6 zejména jako autorka rozhlasových pořadů. Věnovala jsme se událostem z domácí i zahraniční politiky a popularizovala vědu. Předtím jsem rok působila v ČRO 6/Rádio Svobodná Evropa. Spolupracovala jsem s audiovizuálními médii, zodpovídala za řízení tvůrčích týmů a organizovala kulturní projekty u nás i ve světě. 

V roce 2017 jsem dostala zahraniční ocenění The Expert Platform on Mental Health Media Award 2017 za popularizaci vědy v oblasti duševního zdraví a destigmatizaci deprese 

V roce 2012 jsem obdržela Cenu za žurnalistický počin - dlouhodobou pozornost věnovanou rozvoji paliativní medicíny a hospicové péče v České republice.  

Studovala jsem Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, obor divadelní a rozhlasové umění. Akreditovaný kurz žurnalistiky a psychosomatiky, cizí jazyky a v doktorském programu Psychologii na 1. LF UK v Praze.  

E-mail: Terezie.Jiraskova@rozhlas.cz

Zákulisí Českého rozhlasu

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas