Miroslav Buriánek

Miroslav Buriánek - Foto: Vlastimil Leška

Miroslav BuriánekFoto: Vlastimil Leška

Od 31. ledna 2015 nepracuje v Českém rozhlase. Od tohoto data nejsou údaje v tomto profilu aktualizované.

režisér a dokumentarista, vedoucí Centra výroby - Tvůrčí skupiny Plzeň 

V plzeňském rozhlase, kam jsem nastoupil v září roku 1978, hned po absolutoriu studia divadelní režie na pražské DAMU, pracuji jako slovesný režisér všech žánrů od publicistických, dokumentárních, až k literárně dramatickým (včetně rozhlasových her). 

Autorsky připravuji dokumenty, literární adaptace, dramatizace apod. Pořady jsou vysílány na stanici ČRo Plzeň a na celoplošných okruzích, především ČRo 3 Vltava a ČRo Dvojka. 

Co mě přivedlo k mikrofonu? 

K mikrofonu, přesněji řečeno do režie rozhlasového studia, mě přivedl poslech rozhlasových her pro mládež a především posluchačské zážitky z vynikající rozhlasové dramatiky let šedesátých (L. Aškenazy, M. Uhde, M. Stehlík, K. Sidon…). Věřím, že mikrofon, stejně jako kamera, patří mezi základní technické prostředky pro zprostředkování obrazu světa, situace a stavu člověka v něm.  

Věřím v autorskou režii a rozhlasový dokument. Ve své tvorbě usiluji o plné zvukové zobrazení skutečnosti. S oblibou překračuji hranice žánrů. Pro styl mé práce je charakteristická hravost (vedoucí často až k záměrně vytvářeným nahodile přebujelým schválnostem) s rozhlasovými výrazovými prostředky a rozhlasovou řečí. Organizující princip své tvorby občas vyjadřuji zkratkou AAF - autenticita aktualizuje fikci. 

Co mě baví? 

Četba literatury. Moji oblíbení autoři jsou M. Houellebecq, V. Páral, V. Nezval, O. Wenzel, Donatien Alphonse François de Sade, A. Moravia, A. Camus, J. Updike, T.Boučková, E.Ionesco, J. P. Sartre, F. Kafka, I. Matoušek (román Ego), J. Kamen (román Kinžál), Elfriede Jelinek (román Die Liebhaberinnen). 

Mám rád filmy F. Felliniho, I. Bergmana, W. Wenderse, A. Kaurismäkiho, Larse von Triera (zvláště Antikrista a Melancholii), francouzskou "novou vlnu", a to především F.Truffauta, z "české vlny" filmy J.Menzela, M. Formana, J. Papouška, J. Němce, P. Juráčka, E. Schorma, V. Chytilové. 

Často navštěvuji výstavy výtvarného umění, především v pražských galeriích. Dopřávám si potěšení z tvorby instalací, koláží, asambláží. Dvakrát jsem svá výtvarná dílka vystavoval (2001 a 2011) ve vstupní hale budovy ČRo Plzeň. 

Fotografuji na erární mobil Nokia 6220 classic. Občas natáčíme domácí video. Souzním s postmodernou. Inspirativními zdroji jsou pro mne stavy a náměty existenciální. 

E-mail: miroslav.burianek@rozhlas.cz

Zákulisí Českého rozhlasu

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas