Petr Žantovský

Petr Žantovský - Foto: Petr Žantovský

Petr ŽantovskýFoto: Petr Žantovský

externí komentátor

Připravuje pořad Hovory, přispívá svými komentáři do pořadu Názory a argumenty.  

S ČRo 6 (nyní ČRo Plus) spolupracuje od roku 2003. Nejprve spolu s Petrem Duhanem a Martinem Štěpánkem, později s Jiřím Svobodou připravoval a vysílal pořad Lidé od novin. Od roku 2005 se stal hlavním autorem a moderátorem tohoto diskusního formátu přejmenovaného na Hovory o médiích a později Hovory o politice. Tento pořad se stal součástí širšího cyklu Hovory v roce 2014. 

Narodil se v roce 1962. Absolvoval Fakultu žurnalistiky, obor rozhlasová žurnalistika, UK Praha, doktorát v oboru dějiny a teorie žurnalistiky získal r. 2009 na Katolické univerzitě v Ružomberoku a habilitoval se r. 2015 na Fakultě masmédií Panevropské vysoké školy v Bratislavě. 

V období 1994–2003 působil v nakladatelské sféře (ředitel nakl. Melantrich a Votobia), od roku 2003 působí v akademické sféře (založil a do roku 2010 vedl mediální katedru Univerzity J. A. Komenského v Praze, kde jako první upozornil na nekalé praktiky ohledně udělování zkušebních výsledků, diplomů atd., z toho důvodu také UJAK opustil). Od roku 2004 s přestávkami působí na Vysoké škole ekonomické v oboru ekonomická žurnalistika. Jeho hlavní odborným zájmem jsou moderní dějiny české žurnalistiky (zejména po r. 1989) a teorie propagandy a manipulačních technik.  

Je členem oborové rady pro doktorská studia na Univerzitě Komenského v Bratislavě. 

Veřejně přednáší na mediální a politicko-ekonomická témata. Věnuje se také publikační činnosti, vydal knihy rozhovorů např. s Evou Urbanovou, Václavem Klausem, knihy analýz a komentářů, podílel se také na přípravách vybraných sborníků, např. Česká xenofobie, Média a moc a mnoho jiných. Vydal dvě monografie - Česká politika a média po roce 1989 (2013) a Mediální manipulace a krize v ČT v r. 2000 (2015).  

Věnuje se také moderování televizních pořadů. Spolupracuje s Parlamentními listy. 

E-mail: argumenty@rozhlas.cz

Zákulisí Českého rozhlasu

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas