Radoslava Kvasničková

Radka Kvasničková - Foto: Libor Teichmann

Radka KvasničkováFoto: Libor Teichmann

Od 31. srpna 2015 nepracuje v Českém rozhlase. Od tohoto data nejsou údaje v tomto profilu aktualizované.

redaktorka 

V Českém rozhlase Olomouc pracuji od roku 2001. Od ledna 2013 jsem redaktorkou Centra zpravodajství. V rozhlase mám na starosti zpravodajství z oblasti zdravotnictví, ze života církví a kultury. Natáčení různých kulturních akcí si užívám, protože jsem odjakživa měla moc ráda divadlo, výstavy i hudbu. 

V rozhlase ráda tvořím i pořady publicistické nebo dokumentární. Moc mě například bavilo mapovat zajímavé lidské osudy v pořadech z cyklu "Ženský svět ". 

Spolu s kolegyní Ivanou Pustějovskou jsme také natočily několik dokumentů pro Český rozhlas Dvojka, například pořad o canisterapeutce Haně Mösnerové Léčba Baziliškem. Spolupracovaly jsme i na pořadech z cyklu Dobrá vůle Českého rozhlasu Dvojka. 

V roce 2011 jsem pak pro Český rozhlas 2 napsala scénář pro pětidílnou četbu o životě Marilyn Monroe. Režisér Michal Bureš vzpomínky této hollywoodské star natočil s herečkou Simonou Pekovou. 

Už několik let vedu na Katedře žurnalistiky FF UP Olomouc semináře a workshopy rozhlasové žurnalistiky. 

Za svou novinářskou práci jsem získala tato ocenění: 

2005 - zvláštní uznání Vládního výboru pro zdravotně postižené za pořad o autistických dětech
2007 - čestné uznání mezinárodního rozhlasového festivalu Prix Bohemia Radio 2007 za pořad "Příběh ruských uprchlíků, kteří chtějí najít v ČR nový domov"
2011 – druhé místo v publicistické kategorii v soutěži rozhlasové publicistiky a dokumentu „Report“ - za reportáž "Katedrála na vlastní ruce", z prohlídky katedrály svatého Václava v Olomouci se speciálně vyškolenou průvodkyní pro nevidomé.
2011 - spolu s Ivanou Pustějovskou od předsedy vlády České republiky Čestné uznání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za pořad z cyklu Ženský svět o canisterapeutce Haně Mösnerové - léčba Baziliškem aneb canisterapie.
2013 - čestné uznání v soutěži Novinářská cena 2012. V kategorii reportáž byl oceněn dokument Temná byla noc, temnější byl den. Pořad zachytil osudy židovského chlapce Otty Wolfa.
2013 - spolu s Ivanou Pustějovskou cena Rady vlády ČR v rozhlasové kategorii za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení za dokument Srdcem a rozumem proti nespravedlnosti světa z cyklu Dobrá vůle. 

E-mail: radoslava.kvasnickova@rozhlas.cz

Zákulisí Českého rozhlasu

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas