Martina Vacková

Martina Vacková - Foto: Khalil Baalbaki

Martina VackováFoto: Khalil Baalbaki

Editorka aktuální publicistiky

Na stanici Český rozhlas Plus je editorkou především pořadů Den podle a Radiofórum, příležitostně Pro a proti. Má na starosti přípravu pořadů, volbu jejich témat a hostů. 

Vedle toho poskytuje filmová zpravodajství z velkých mezinárodních filmových festivalů. 

Na palubu Českého rozhlasu vstoupila v roce 2011 na stanici mluveného slova Rádio Česko. Pracovala jako editorka denního vysílání a autorsky připravovala týdenní magazín o filmu Filmobraní. 

Předtím působila osm let ve veřejnoprávní multikulturní televizní a rozhlasové stanici SBS (Special Broadcasting Service) v Austrálii v Českém programu. 

Vedle toho pro ostatní jazykové skupiny Rádia SBS (je jich celkem 76) připravovala materiály z oblasti filmu. Před pobytem v Austrálii psala pro česká média, především o filmu. 

Film je její vášní, má ráda i dobré knihy a dobrá vína. 

E-mail: Martina.Vackova@rozhlas.cz

Zákulisí Českého rozhlasu

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas