Ekonomika

Ekonomický odbor je řízen přímo ředitelem Ekonomiky. Odbor soustřeďuje všechny ty, kteří zajišťují efektivní hospodaření Českého rozhlasu.

V controllingovém oddělení jednotliví ekonomové sestavují rozpočty svěřených divizí, vyhodnocují a kontrolují jejich čerpání. Provádí predikce čerpání rozpočtů a navrhují opatření vedoucí k optimalizaci nákladů a zvýšení hospodárnosti. Zpracovávají potřebné pravidelné i ad-hoc analýzy.

Zaměstnanci finančního oddělení realizují a organizují kontakt s bankami, zajišťují efektivní nakládání s finančními prostředky, provádějí všechny bezhotovostní operace Českého rozhlasu, starají se o to, aby všechny platby proběhly v pořádku a včas. Rovněž se zabývají daňovou problematikou a spolupracují s daňovými poradci.

Pracovníci oddělení účetnictví zodpovídají za správné vedení účetnictví podle platných právních a vnitřních předpisů, likvidují faktury, vedou archiv účetních dokladů, vedou evidenci majetku a provádí jeho pravidelnou inventarizaci. Spolupracují s externími účetními auditory při kontrole roční účetní závěrky, organizují a zabezpečují přípravu účetního auditu. Sestavují účetní výkazy (rozvahu, výkaz zisku a ztráty) i požadované výkazy statistické.

Ing. Martin Vojslavský

ředitel Ekonomiky

Odbor obchodu a rozhlasových poplatků

Odbor je řízen vedoucím odboru obchodu a rozhlasových poplatků.

Odbor obchodu a rozhlasových poplatků zajišťuje komplexně příjmy Českého rozhlasu – vybírá, eviduje i vymáhá koncesionářské poplatky, prodává komerční čas ve vysílání, uzavírá barterové obchody, řeší komerční využití duševního vlastnictví a pronajímá studia i rozhlasovou techniku. 

Vedoucí Odboru obchodu a rozhlasových poplatků

Sekretariát Odboru obchodu a rozhlasových poplatků

Zákulisí Českého rozhlasu

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2017 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace