Kancelář generálního ředitele

Součástí Kanceláře generálního ředitele je Právní oddělení, Oddělení veřejných zakázek, Rešeršní oddělení, Analytické a výzkumné oddělení a v neposlední řadě Sekretariát generálního ředitele, který zajišťuje velmi složitou a náročnou agendu generálního ředitele.

Jednotlivá oddělení Kanceláře generálního ředitele jsou v rámci jejich koordinace a vzájemné součinnosti především servisními složkami pro vysílání a chod Českého rozhlasu.

PhDr. Josef Havel, CSc.

ředitel Kanceláře generálního ředitele

Kdo je kdo

Ředitel

Rešeršní oddělení


Analytické a výzkumné oddělení


Vedoucí

Zákulisí Českého rozhlasu

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas