Pavel Hrabica

Pavel Hrabica - Foto: Pavel Hrabica

Pavel HrabicaFoto: Pavel Hrabica

Od 1. července 2016 nepracuje v Českém rozhlase. Od tohoto data nejsou údaje v tomto profilu aktualizované.

rešeršista 

Do Českého rozhlasu jsem nastoupil v dubnu 2015. 

Před rozhlasem:
Mám za sebou bohatou a pestrou novinářskou minulost. Začínal jsem v Mladé frontě, postupně jsem působil v několika týdenících a měsíčnících a dalších časopisech.
Jako reportér jsem absolvoval události v Rumunsku během pádu Nicolae Ceaușesca, boje v občanské válce v Jugoslávii v 90. letech. Působil jsem jako parlamentní zpravodaj. V 90. letech jsem spolupracoval s Českou televizí a soukromými rádii.
Po roce 2000 jsem se věnoval mj. public relations, reportážím z cest po zahraničí a lifestylovým materiálům v časopisech Sanoma Magazines Prague.
Jsem autorem a spoluautorem několika knih – životních příběhů nebo rozhovorů se známými tvářemi. 

Co mě baví:
Zajímám se o fotografii, historii a architekturu. 

Autor:  Pavel Hrabica

Zákulisí Českého rozhlasu

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas