Kreativní HUB

Kreativní HUB - Foto: Barbora Linková

Kreativní HUBFoto: Barbora Linková

Inovační tým Českého rozhlasu

Cílem Kreativního HUBu je progresivně přemýšlet a formovat budoucí podoby rozhlasového vysílání - hledat nové programové formáty, nové cesty distribuce obsahu a nové náměty na unikátní projekty. 

Hlavní činnosti Kreativního HUBu jsou:
- inovace formy a obsahu vysílání Českého rozhlasu
- vývoj nových multimediálních projektů
- vyhledávání a podpora talentovaných kreativních jedinců z prostředí Českého rozhlasu i z externího prostředí
- spolupráce s odbornými a inovačními subjekty a organizacemi 

V inovační činnosti vychází Kreativní HUB z mezinárodních trendů ve vývoji médií a strategického evropského projektu Vision 2020 Evropské vysílací unie, současně reflektuje i vývoj české mediální scény a zejména životní styl a aktuální sociokulturní kontext obyvatel České republiky. 

Kreativní HUB je v organizační struktuře přímo podřízený generálnímu řediteli Českého rozhlasu. 

Zákulisí Českého rozhlasu

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas