Eva Hazdrová-Kopecká

Eva Hazdrová-Kopecká - Foto: Khalil Baalbaki

Eva Hazdrová-KopeckáFoto: Khalil Baalbaki

Od 1. února 2018 nepracuje v Českém rozhlase. Od tohoto data nejsou údaje v tomto profilu aktualizované.

ředitelka Programu 

Vystudovala gymnázium (se zaměřením na jazyky), Pražskou konzervatoř (obora viola) a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (hudební věda), kde pokračuje v doktorandském studiu. Těžištěm jejího zájmu je hudba 19. a 20. století. 

Od roku 2000 pracuje v Českém rozhlasu jako hlasatelka, moderátorka a hudební redaktorka stanic ČR Vltava a ČR D-dur, 6 let řídila Oddělení hlasatelů stanice Vltava. Moderuje přímé přenosy koncertů. Mezi asi tisícovkou pořadů, pod nimiž je autorsky podepsána, jsou recenzní Ronda, hudebně-publicistická Slova o hudbě, Trylek věnovaný tzv. staré hudbě ad. Pro speciální rozhlasové projekty připravila cca 250 dílů cyklu Šanson se vrací, česko-francouzský cyklus Chantez avec nous!, hudebně orientované pořady do projektu Rozhlasový rok apod. Od roku 2015 spolupracuje s redakcí náboženského vysílání na moderaci přímých přenosů slavnostních bohoslužeb. 

Publikuje recenze a články o hudbě (Harmonie, Lidové noviny, Týdeník rozhlas), je prezidentkou pěveckého sboru Vox Nymburgensis, kde zároveň působí jako druhý sbormistr, pro Českou filharmonii moderuje koncertní Preludia, účinkovala v Národním divadle v představení Zítra se bude… 

V březnu 2016 nastoupila do funkce Ředitelky Programu Českého rozhlasu, do její gesce spadají stanice ČR Dvojka, ČR Vltava, ČR Radio Wave, ČR Rádio Junior, ČR D-dur, ČR Jazz a Radio Praha – vysílání do zahraničí. 

Zákulisí Českého rozhlasu

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas