Jiří Kamen

Jiří Kamen - Foto: Tomáš Vodňanský

Jiří KamenFoto: Tomáš Vodňanský

Vedoucí publicistického vysílání

Rozhlasový kulturní publicista, autor rozhlasových her a dokumentů, spisovatel. Studoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor uměnověda, titul PhDr. V Československém rozhlase pracuje od roku 1975. Od roku 1989 šéfredaktor hlavní redakce literárně dramatického vysílání. Šéfredaktorem stanice Vltava byl v letech 1991-1993. Pro vysílání připravil mj. Měsíc německé kultury (1991), spolu s Blankou Stárkovou speciální celodenní vysílání Den v pařížské kultuře (1995), Den ve vídeňské kultuře (1996), Portugalsko - země objevů (1998), Švýcarsko - malá země mnoha zemí (1998) a další projekty.  

Ve spolupráci s B. Stárkovou také založil a vytvářel kulturně publicistický sobotní pořad Víkendová příloha stanice Vltava , oceněný novinářskou Cenou křepelek (1996), který rediguje a moderuje dodnes. Autor knih: Štěstí pod míru (poezie), Toulavý kůň (biografický román), Ten druhý jsem já (novela jako román), Za všechno může kocour (zábavný román mimo jiné i o "předrevolučním" rozhlase s aktuálními přesahy). 

Head of news and cultural programming and deputy director-general of Czech Radio Vltava  

Cultural affairs commentator, author of radio plays and documentaries, writer. Jiří studied at the Faculty of Arts at Palacký University in Olomouc, earning an M.A. in Fine Arts and joined Czechoslovak Radio in 1975. In 1989, Jiří became the programme director of literature and drama broadcasting of Czechoslovak Radio and from 1991 to 1993 he was director-general of Czech Radio Vltava. He is the creator of German Culture Month (1991) and, along with Blanka Stárková, he prepared many special all-day broadcasts, such as A Day in Parisian Culture (1995), A Day in Viennese Culture (1996), Portugal - Land of Discoveries (1998), Switzerland - A Small Country of Many Countries (1998). Along with Blanka Stárková, Jiří also founded and created the Saturday cultural affairs programme Vltava Weekend Supplement , which won the Quails Prize for journalism and which he directs and hosts to this day. Jiří is also the author of several books: A Less than Full Measure of Happiness (poetry), Wandering Horse (biographical novel), The Other One is Me (a novella in the form of a novel), It´s All the Cat´s Fault (a humorous novel on "pre-revolutionary" radio that also touches on the present day). 

Autor:  Jiří Kamen  (jk)

Zákulisí Českého rozhlasu

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas