Lidové stavby

 
AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

SEZNAM LITERATURY:

Martin Čerňanský  

1. VESNICKÉ STAVBY A JEJICH ÚPRAVA
Jiří Škabrada, Svatopluk Voděra
Vydalo Státní zemědělské nakladatelstvi
Praha, 1975

2. LIDOVÉ STAVITELSTVÍ SLÁNSKA
Josef Vařeka
Vydal Místní národní výbor v Třebízi, okres Kladno
1976

3. LIDOVÁ ARCHITEKTURA V ČESKOSLOVENSKU
Václav Mencl
Vydala Academia, nakladatelství československé Akademie věd
Praha, 1980

4. LIDOVÁ ARCHITEKTURA. Encyklopedie
Václav Frolec, Josef Vařeka
Vydalo SNTL - Nakladatelství technické literatury společně s vydavatelstvom Alfa
Praha, 1983

5. PŘEDROMÁNSKÁ A ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Milada Radová - Štiková
Vydalo Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje
Praha, 1983

6. MUZEUM VESNICE JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
J. Jančář
Vydal Ústav Lidového umění Strážnice
Strážnice, 1983

7. LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Jiří Škabrada, Jaroslav Vajdiš
Vydalo Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje.
Praha, 1984

8. KATALOG LIDOVÉ ARCHITEKTURY
Antonín Kurial
Část pátá, okres Uherské Hradiště. Vydalo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany v Brně.
Brno, 1986

9. JIHOČESKÁ LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Svatopluk Voděra, Jiří Škabrada
Vydalo Jihočeské nakladatelství
České Budějovice, 1986

10. LIDOVÉ UMĚNÍ Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Jitka Staňková, Ludvík Baran
Vydalo nakladatelství Panorama
Praha, 1987

11. TRADICE LIDOVÉ TVORBY
Alena Vondrušková, Vlastimil Vondruška
Vydala Artia
Praha, 1988

12. ČESKOSLOVENSKÁ MUZEA V PŘÍRODĚ
Jaroslav Štika, Jiří Langer
Vydalo Vydavatelstvo Osveta, n.p. Martin v koprodukci s nakladatelstvom Profil
Ostrava, 1989

13. KLÍČ OD DOMOVA, Lidové stavby východních Čech
Luděk Štěpán, Josef Vařeka
Vydalo nakladatelství Kruh ve spolupráci s ČSOB a.s.
Hradec Králové 1991

14. ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY
Antonín Buček, Jan Lacina
Vydalo Regionální sdružení ČSOP Brno jako zvláštní číslo časopisu Veronica.
Brno, 1993

15. VESNICE - Svazek 1
Vydává Ústav územního rozvoje Brno, publikaci připravil Výzkumný ústav výstavby a architektury
Brno, 1994

16. VESNICE : STAVBY A KRAJINA MAJÍ SVŮJ ŘÁD - Svazek 2
Alfred Knopp a kolektiv
Vydává Ústav územního rozvoje Brno, publikaci připravil výzkumný ústav výstavby a architektury.
Brno, 1994

17. VESNICE - PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ VESNICE - Svazek 3
Jarmila Kocourková
Vydává Ústav územního rozvoje Brno, publikaci připravila pracovní skupina pro obnovu vesnice při Výzkumném ústavu výstavby a architektury.
Brno, 1994

18. PAMÁTKOVÁ OCHRANA HISTORICKÝCH VESNIC V ČESKÉ REPUBLICE
Pavel Bureš, Jiří Škabrada, Hana Šnajdrová
Vydalo Ministerstvo kultury České republiky, odbor památkové péče
Praha, 1996

19. PŮVODNÍ PLÁNOVÁ DOKUMENTACE LIDOVÉ
ARCHITEKTURY

Jiří Škabrada, Martin Ebel
Vydalo Vydavatelství ČVUT v Praze
Praha , 1996

20. DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ I.
Petr Čornej, Ivana Čornejová, Ivan Rada, Vratislav Vaníček
Vydalo nakladatelství Ladislav Horáček - Paseka v Praze a Litomyšli. Páté vydání.
1998

21. DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ II.
Pavel Bělina, Tomáš Grulich, Jaroslav Halada, Jaroslav Hrbek, Petr Mareš, Dagmar Moravcová, Jiří Pokorný, Jiří Rak, Petr A. Roček, Josef Tomeš
Vydalo nakladatelství Ladislav Horáček - Paseka v Praze a Litomyšli. Páté vydání.
1998

22. PRINCIPY PÉČE O LIDOVÉ STAVBY
Věra Kučová, Pavel Bureš
Vydal Státní ústav památkové péče v Praze jako přílohu časopisu Zprávy památkové péče, ročník 59
Praha, 1999

23. LIDOVÉ STAVBY. ARCHITEKTURA ČESKÉHO VENKOVA
Jiří Škabrada
Vydalo nakladatelství Argo
Praha, 1999

24. PRINCIPY PAMÁTKOVÉHO URBANISMU
Karel Kuča, Věra Kučová
Vydal Státní ústav památkové péče v Praze jako přílohu časopisu Zprávy památkové péče, ročník 60
Praha, 2000

25. 555 PAMÁTEK LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ
REPUBLIKY

Petr David, Vladimír Soukup
Vydala Kartografie Praha, a.s. ve spolupráci s Nakladatelstvím a vydavatelstvím
Soukup § David, s.r.o., Praha, 2000

26. ČESKÉ, MORAVSKÉ A SLEZSKÉ ZVONICE
Karel Kuča
Vydalo nakladatelství Libri, Hořejší nábřeží 17, Praha 5 jako svou 137. publikaci Druhé rozšířené vydání.
Praha, 2001

27. LIDOVÁ STAVENÍ. Opravy a úpravy
Václav Hájek a kolektiv
Vydala Grada Publishing, spol.s r.o. jako svou 1282. publikaci
Praha, 2001

28. LITOMYŠLSKO - VYSOKOMÝTSKO
Zuzana Syrová, Jiří Syrový, Jiří Škabrada, Martin Ebel
Grantový projekt MK ČR, 2002

29. ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH VESNIC I. - STŘEDNÍ ČECHY A PRAHA
Jan Pešta
Vydalo nakladatelství Libri
Praha, 2003

30. STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ CHARAKTERISTIKY VENKOVSKÉHO DOMU V PROSTŘEDÍ VESNIC ČESKÉHO SEVEROZÁPADU
Martin Čerňanský
Disertační práce, FS ČVUT, 2004


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Lidové stavby
v rubrice: Literatura

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2020 Český rozhlas