Lidové stavby

 
AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

PŘEHLED STAVEB

HOSPODÁŘSKÉ STAVBY představují objekty nezbytné k provozu a hospodaření zemědělské usedlosti. Jsou situovány zpravidla po obvodu hospodářského dvora, některé však z provozních a protipožárních důvodů stojí zcela mimo vymezený prostor. Mezi hospodářskými stavbami rozlišujeme zejména objekty pro ustájení hospodářských zvířat a objekty skladového charakteru, dělené dále podle uskladněného obsahu.

Plné znění

 

TEMATICKÉ OKRUHY

1. Církevní stavby

Louchosice - Autor:Martin Čerňanský

1.1. Drobné objekty (boží muka, kříže na podstavci, smírčí kříže, sochy, reliéfy)
1.2. Kaple
1.3. Kostely (se samostatnou zvonicí, se zvonicovou věží)
1.4. Zvonice
1.4. Farní úřady


 
Fotografie k tématu

2. Hospodářské stavby

Louchosice - Autor:Martin Čerňanský

2.1. Stáje a zařízení pro zvířata (chlévy, p. chlévky, ovčíny, salaše, stáje, kurníky, holubníky, úly)
2.2. Sklady a přípravny krmiva a steliva (stodoly, seníky, řezárny)
2.3. Sklady potravinářských plodin (sýpky, sklepy, jámy na brambory, haltýře, vinné sklepy)
2.4. Prostory pro mechanizaci (kolny)
2.5. Doplňkové (ohrazení, hnojiště, záchody, žumpy)


 
Fotografie k tématu

3. Obecní stavby

Petrovice - Autor:Martin Čerňanský

3.1. Hospody (obecní, rychtářské, plavecké, formanské)
3.2. Školy - v domě učitele, samostatné
3.3. Pastoušky
3.4. Požární zbrojnice
3.5. Obecní (kontribučenské) sýpky
3.6. Pomníky padlým


 
Fotografie k tématu

4. Technické stavby

Zubrnice - Autor:Martin Čerňanský

4.1. Výrobní objekty
- pro zemědělskou výrobu - mlýny (vodní a větrné), olejny, pece, koliby, sušárny ovoce
- pro výrobu skla a keramiky - keramické dílny, sklářské dílny (mačkárny a brusírny skla), i v domě
- pro železářskou výrobu - kovárny ("běžné", křiváčkárny, vodní kovárny - hamry)
- pro soukenickou výrobu - valchy, pazderny
- pro stavební výrobu - pily (někdy součást vodních mlýnů), cihelny
4.2. Dopravní stavby - mosty, lávky, milníky
4.3. Vodohospodářské stavby - studánky, studny, požární nádrže


 
Fotografie k tématu

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 Český rozhlas