Lidové stavby

 
AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

ÚVOD

Na první pohled se nám jistě může zdát po staletí utvářený obraz našich vesnic v krajině domova něčím naprosto neslučitelným s rozvojem a požadavky dnešní doby. Nejnovější poznatky z oborově různých oblastí lidské činnosti však zcela zřetelně nasvědčují o opaku. Toto tvrzení nepochybně může být pro značnou část veřejnosti dosti odvážným až překvapivým. A právě s tímto vědomím budou koncipovány jednotlivé příspěvky, se kterými se můžete na těchto stránkách pravidelně setkávat. Jejich úkolem bude nastínit co možná nejširšímu okruhu naší společnosti nejen vývoj lidové architektury, ale také problémy současného venkova a možnosti jejich řešení.

Plné znění

 

TEMATICKÉ OKRUHY

1. Důsledky kolektivizace zemědělství

Hradiště - Autor:Martin Čerňanský

Zánik původní funkce hospodářských objektů, tvořících nejpočetnější skupinu venkovských staveb, se negativně projevil nejen na jejich stavebně technickém stavu, ale bohužel na celém obrazu vesnice v krajině.


 
Fotografie k tématu

2. Důsledky negativního vztahu k náboženství

Všesulov - Autor:Martin Čerňanský

Díky negativnímu vztahu komunistického režimu k náboženství nedocházelo k potřebné údržbě a opravám církevních staveb, přestože tyto stavby často představovaly vrchol umělecké a stavební tvorby.


 
Fotografie k tématu

3. Důsledky negativního vztahu ke šlechtě

Hřebečníky - Autor:Martin Čerňanský

Dalším negativním rysem bylo vyvlastňování majetku bohatých sedláků a šlechty (velké statky, zámečky, panské dvory). Po krátkém období socialistického "využití" dochází k jejich devastaci, kterou se do dnešních dob nepodařilo odvrátit.


 
Fotografie k tématu

4. Důsledky odsunu menšinového (německého) obyvatelstva

Zlovědice - Autor:Martin Čerňanský

Po odsunu německého obyvatelstva nebylo pohraničí nikdy dostatečně dosídleno, což mělo za následek řadu do dnešních dnů opuštěných domů i církevních staveb.


 
Fotografie k tématu

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 Český rozhlas