8. prosince  2011  rubrika: O soutěži

Historie soutěže Malujeme po síti (Drawing Online)

Malujeme po síti - vernisáž výstavy - Foto: Jaroslav Petříček

Malujeme po síti - vernisáž výstavyFoto: Jaroslav Petříček

V roce 1996 potřebovala redakce zahraničního vysílání Českého rozhlasu obrázky na nově vzniklé webové stránky. Rozhlas proto vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti. Tak vznikla soutěž Malujeme po síti.

Jejím úkolem bylo získat obrázky s motivy z českých dějin, které by ilustrovaly první databáze informací o České republice pro cizince na internetu. Soutěž zaznamenala velký ohlas u dětí, u jejich rodičů i na školách. Obrázky byly velmi vtipné, kvalitní a inspirativní. Proto se soutěž opakovala i následující rok, až se stala tradicí. 

V době, kdy se vyhlašoval první ročník soutěže, podobná aktivita neexistovala a počítače nebyly v domácnostech ještě tolik rozšířené. Proto si na výstavě děti mohly počítač „osahat“, vyzkoušet si skenování obrázků a uvidět na vlastní oči svoje práce zpracované do počítačové podoby. 

Český rozhlas tak založil tradici, kdy děti oslovuje ve svém vysílání, na webu, ale také na akcích pro veřejnost. Vernisáže výstavy se každoročně účastní stovky dětí a jejich rodičů. Velký význam má pro handicapované a dlouhodobě hospitalizované děti. 

Význam soutěže:
Ukázalo se, že děti soutěž motivuje, smysluplnou aktivitou se ruší negativní jevy jako konzumní přístup k životu, nedostatek kázně, netolerantnost, citová plochost, bezohlednost, ale naopak zesiluje smysl pro povinnost a vlastní odpovědnost. Učí je toleranci k handicapovaným dětem. V neposlední řadě je potřeba zmínit i vzdělávací efekt soutěže. 

Témata jednotlivých ročníků 

2011: Báje, pohádky a pověsti
Další populární téma, děti malovaly jednu pohádkovou postavu za druhou. Úroveň zaslaných prací je rok od roku vyšší, pro profesionální porotu není rozhodování lehké. Vernisáž doprovodil bohatý program ve spolupráci s Centrem Narovinu, které m.j. organizuje adopci na dálku. Děti se díky tomu seznámily se životem svých vrstevníků v Africe.  

2010: Z truhly našich prababiček - 15. ročník
Tisíce krásných prací z celého světa jsme nedostávali jen poštou. Některé rukodělné práce přivážely děti nebo jejich učitelé osobně, aby se hodnotná díla nerozbila! Do soutěže přišly poštou tisíce prací z celého světa. Soutěžní díla poslaly děti z České republiky, Slovenska, Indonésie, Indie, Bosny a Hercegoviny, Ruska, Dánska, Litvy, Běloruska a Afriky. Vernisáž se konala v krásném prostředí parku zalitého sluncem, který se rozprostírá kolem Letohrádku Kinských. Děti si dlouho před zahájením mohly zahrát v připravených soutěžních hrách o drobné ceny, malovat si, batikovat, tancovat, vyzvednout ceny, které byly připravené pro všechny pozvané děti nebo prohlížet výstavu. 

2009: Cesty objevů a dobrodružství
Opět se projevila neutuchající dětská fantazie a obdrželi jsme tři a půl tisíce prací na téma vynálezy a vynálezci. Poprvé byla udělena Cena veřejnosti - všichni návštěvníci webu mohli hlasovat a určit vítěze z dvaceti vybraných prací. Výstava se konala v krásném prostředí Portheimky, které dodalo atmosféru, ale neubralo hravost celé výstavě. Pro návštěvníky byly po dobu výstavy připraveny výtvarné dílny a pro rodiče s malými dětmi možnost využít heren místního Rodinného centra. 

2008: Můj tajný sen a speciál Co mi říká rádio (85. výročí Českého rozhlasu)
Účastnily se děti téměř z celého světa, dokonce i z Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Číny nebo Indie. V dětských pracích se objevovalo přání létat, potápět se nebo chovat koně, ale vyskytovala se i závažná témata jako být zdravý, aby bratr mohl chodit, mít nový vozík nebo aby maminka žila. Děti z Afriky touží zejména po vzdělání, což vyjádřily snem získat zaměstnání učitele, řidiče či letce. 

2007: Hudba a já
I tentokrát přišlo kolem 4000 soutěžních prací. Na slavnostní vernisáži výstavy v Muzeu hlavního města Prahy zahrál na svoje pověstné modré housle Pavel Šporcl. Stal se také členem čestné poroty, která hodnotí finálové práce. 

2006: Obrázky pro Moju
Téma navazovalo na multimediální projekt ČRo Leonardo „Odhalení“. V něm kamery sledovaly gorilí rodinu v pražské zoo. Děti měly kreslit gorilí mládě Moju a jeho rodinu nebo gorily ve volné přírodě, které je potřeba chránit. Přišlo více než 4000 prací i z exotických zemí Afriky, Indonésie nebo Finska a Ruska. 

2005: Moje nejlepší dílo – volné téma
V jubilejním 10. ročníku soutěže mohly děti poslat dílo, které mají nejraději, které se jim podle jejich mínění nejvíce povedlo. Soutěž byla na podzim představena na mezinárodním semináři EBU (European Broadcasting Union) a získala další zahraniční účastníky. 

2004: Můj nejlepší kamarád
I tentokrát kreslily děti své rodiče, kamarády, zvířata a záliby - třeba oblíbenou knížku. Nezapomínaly ani na hudbu či sport.

2003: Co je na světě důležité
Podle dětí je to rodina, kamarádi, jejich koníčky, ale i tolerance jednoho k druhému. Poprvé přišel soutěžní obrázek až z Indonésie. 

2002: Báječný výlet
Děti stvořily svět neomezené fantazie, přírodu bez ekologických problémů a se zvířaty. Často použily námět exotiky, zemí, které ani nenavštívily, nebo fantaskní krajiny. I tentokrát soutěž podpořila vážně nemocné dítě, chlapce trpícího Crohnovou chorobou. 

2001: Výlet do fantazie
Přibyla kategorie rukodělná práce. Téma bylo pro děti hodně inspirující, mohly si představovat dalekou budoucnost a její vynálezy, objevovala se nová zvířata, létající stroje, ale i stroje na přeměnu špatných lidských vlastností na dobré. Nevidomá dívka se opět s úspěchem zúčastnila a jako zvláštní cenu pro ni se podařilo zprostředkovat asistenčního a vodícího psa. Rozrůstala se i spolupráce s domovy pro děti a dalšími zařízeními. Aukce vynesla každoročně finanční příspěvek dětskému domovu, který ji využil na různé obory své činnosti (příspěvek na keramickou pec, ozdravný pobyt u moře či příspěvek na chráněný byt). Ve spolupráci s herečkou Naďou Konvalinkovou se v tomto roce navíc zúčastnily děti umístěné v pěstounských rodinách napojených na nadaci Rozum a cit. 

2000: Tam, kde jsem doma – po síti
První mezinárodní ročník, který se stal součástí projektu Praha – město kultury roku 2000. Práce poslaly děti například ze Slovenska, Itálie, Německa, Polska a Finska. Z každého státu byli pozváni dva nejlepší autoři, kteří se zúčastnili vernisáže s českými dětmi a společně s nimi byli odměněni v Národním technickém muzeu v Praze. V tomto ročníku poprvé zaslalo práci také nevidomé děvče na vozíku. Dívka byla na vernisáži odměněna za svoje úsilí, což jí po psychické stránce hodně podpořilo. 

1999: Tam, kde jsem doma – po síti
Navázána spolupráce s UNICEF. Zapojily se také nemocnice, které zasílaly práce dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Pokud děti nemohly přijít na slavnostní vernisáž, měly možnost vidět své práce v nově vytvořené galerii vítězných prací na webu Českého rozhlasu. 

1998: Tam, kde jsem doma – po síti a speciál Co mi říká rádio (k 75. výročí rozhlasového vysílání)
Toto téma bylo dětem velmi blízké, byli jsme zavaleni krásnými pracemi s přírodními motivy nebo kresbami Prahy, Písku a dalších měst. Nejhezčí dílo bylo historické rádio ukrývající v sobě keramické postavičky - moderátory jednotlivých pořadů. Výstava poprvé putovala po republice a poprvé ji doprovodila dobročinná aukce vítězných prací. Výtěžek dostal Domov pro mentálně a tělesně postižené děti v Otrokovicích, který byl postižen povodní. 

1997: Dějiny – po síti
I ve druhém ročníku soutěže zůstalo téma českých dějin. Na hodnocení prací začaly spolupracovat i osobnosti v rolích čestných porotců. Tehdejší doba přinesla spoustu změn a odrážely to i práce dětí. Namalovaly třeba dělení Československa, svatbu Václava Havla s Dagmar Veškrnovou nebo kapelu Rolling Stones při návštěvě na Pražském hradě. 

1996: Dějiny – po síti
Děti malovaly obrázky z českých dějin. 

Autor:  Lenka Kupková
Pořad: Vlastní příspěvek  |  Stanice: Nová Média
 
 

Nové články v rubrice

 • 12. prosince  2011       rubrika: O soutěži

  About the Drawing Online Competition

  Drawing Online is a traditional international artistic competition for children from 5 to 15 years of age. Each January Czech Radio announces a new theme which gives children cause to think and also to discuss the theme...

   
 • 12. prosince  2011       rubrika: O soutěži

  History of the Drawing Online competition

  In 1996 the editorial staff of the foreign broadcasts of Czech Radio needed some pictures for a web page that was being created. Thus they announced a drawing contest for children. This is how the Drawing Online competition...

   
 • 8. prosince  2011       rubrika: O soutěži

  O soutěži Malujeme po síti

  Malujeme po síti je tradiční mezinárodní výtvarná soutěž pro děti ve věku 5-15 let. Každý rok v lednu vyhlašuje Český rozhlas nové téma, které má děti přimět k zamyšlení a také k diskusi s učiteli a rodinou. Vítězné...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas