31. prosince  2013  rubrika: Minutové hry

Jak jsme volili obecního strážníka

Dobová uniforma na výstavě Četnické humoresky v Brně - Foto: Ivan Holas

Dobová uniforma na výstavě Četnické humoresky v BrněFoto: Ivan Holas

Jaroslav Kodeš

Podle povídky Schůze našeho obecního zastupitelstva v Mejdlovarech pro rozhlas upravil Jaroslav Kodeš a v jeho režii hrají Igor Bareš, Otakar Brousek ml., Michal Zelenka, Jiří Prager a Radek Holub. 

 

Jaroslav Hašek, Jaroslav Kodeš: Jak jsme volili obecního strážníka

Vložit na svůj web

Úvodní hudba. 

STAROSTA: Dalším bodem jednání zastupitelstva je volba obecního strážníka. Máme tu tři žádosti: František Kačírek, obecní pastýř. Jan Kořenář, domkář. A třetí žádost podal kostelník Podloch. Tak sousedi, jednotlivé žadatele znáte. Chce někdo k volbě něco říci? 

MACHALÍČEK: Já, pane starosto! 

STAROSTA: Vy, sousede Machlíčku? No, tak mluvte! 

MACHALÍČEK: Vážení zastupitelé, milí sousedi! Obecní strážník musí mít v první řadě smysl pro spravedlnost a právo. A také musí mít odvahu, aby ve svém povolání dokázal vzdorovat zločinu. Ale nejen to! Musí mít i kuráž odolat urážkám či nátlaku nadřízených, byť by to byl třeba starosta. Musí být nestranný. Dokážete to, žadatelé? 

VŠICHNI TŘI: Dokážu. Určitě, pane radní. Samozřejmě. 

MACHALÍČEK: Výborně! A souhlasili byste s malou nevinnou zkouškou? 

VŠICHNI TŘI: Proč ne? Souhlasím. Proti tomu nic nemám. 

MACHALÍČEK: Tak si například představte, že tady pan starosta o vás veřejně řekne, že jste lump a lotr. Dokažte, že aspoň jeden z vás bude nestranným a že mu nepůjde jen o osoby, nýbrž i o právo a spravedlnost. Kačírku, dej starostovi facku! 

KAČÍREK: Cože?... No, to já nevím, já… To asi nedokážu. 

MACHALÍČEK: Dobrá. Podlochu, uděláš to? 

PODLOCH: To nemůžu. Starosta je starosta. 

MACHALÍČEK: A co ty, Kořenáři? 

KOŘENÁŘ: Tak jo. 

Je slyšet facka, zaúpění starosty a pád ze židle. Potom potlesk. 

MACHALÍČEK: Sousedi, tohle je nestranný člověk, toho musíme udělat obecním strážníkem. Dávám hlasovat. Kdo je pro? (souhlasné mručení zastupitelů) Všichni pro? Ne, starosta se zdržel hlasování. 

STAROSTA: Dobře. Kořenář je tedy zvolen obecním strážníkem. A teď ti, Kořenáři, jako tvůj představený nařizuji, abys dal Machalíčkovi dvě pořádné facky. 

KOŘENÁŘ: K službám, pane starosto! 

Slyšet dvě facky, zaúpění Machalíčka a pád ze židle. Potom hudební dohra. 


Osoby a obsazení:
Starosta: Igor Bareš
Machalíček: Otakar Brousek ml.
Kořenář: Radek Holub
Podloch: Jiří Prager
Kačírek: Michal Zelenka 

Autor: Jaroslav Kodeš
Režie: Jaroslav Kodeš
Dramaturgie: Kateřina Rathouská
Mistr zvuku: Tomáš Mykiška
Hudební a zvuková spolupráce: Josef Plechatý
Produkce: Dana Reichová 


>> Zpět na hlasování
 

Autor:  Jaroslav Hašek, Klára Novotná
Pořad: Minutová hra  |  Stanice: ČRo Vltava
 
 

Nové články v rubrice

MP3 od posluchačů

Závislost

Mnozí posluchači minutových her nám posílají své názory...

Vybrali jste

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas