4. března  2013  rubrika: Minutové hry

Jak vyhynuli štulíci

Noemova archa (Neznámý autor, 12 let, Maďarsko) - Foto: Jana Šustová

Noemova archa (Neznámý autor, 12 let, Maďarsko)Foto: Jana Šustová

Daniela Fischerová

Je registrované partnerství proti Bohu? Mikrodrama u Noemovy archy. V režii Aleše Vrzáka účinkují Josef Somr, Jan Vondráček a Václav Neužil. Hra obsadila 2. místo v kategorii Short Forms na mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prix Marulić 2013. 

 

Daniela Fischerová: Jak vyhynuli štulíci

Vložit na svůj web

(Hudba, moře, zvířecí zvuky, loď.) 

NOE: Nastupujte do archy, tvorové boží! Pěkně po dvou, houser s husou… kocour s kočkou… had s hadicí… Ženo, zapiš je! A vy jste kdo? 

ŠTULÍCI: (společně) Praotče Noe, my jsme štulíci. 

NOE: Zapiš je, ženo! Kdo z vás je samička? 

ŠTULÍCI: (společně) My jsme prosím oba samci. Jsme registrovaní partneři. 

NOE: Tak to ne, pánové. To by mi u šéfa neprošlo. 

PRVNÍ ŠTULÍK: Ale Noe! Zákony už se změnily! 

DRUHÝ ŠTULÍK: Fakt, Noe, je pokrok! Tolerance a tak! Hele, tady na to máme papíry. 

NOE: Šéf je tvrďák. Lituju, štulíci, asi vyhynete. Ženo, škrtni je. 

ŠTULÍCI: (zoufale) No Noe, moment, nenechávej nás tady, Noe! Přece jsme taky tvorové boží… 

(Hlasy štulíků se vzdalují, loď odplouvá.) 

NOE: Jo jo, vypadá to na pořádný déšť. (Zahřmí.)
 

Noemova archa (Autor: 14 let, Švédsko) - Foto: Jana Šustová

Noemova archa (Autor: 14 let, Švédsko)Foto: Jana Šustová

HOW THE CUDDLIES DIED OUT (do angličtiny přeložil Ian Richard Willoughby)  

(Music, sea, animal sounds, ship.) 

Noah: All aboard the Ark, God’s creatures! In pairs, please, goose with gander…stag with doe…stallion with mare…Make entries for them, woman! And who might you be?  

Cuddlies: (in unison) Father Noah, we’re Cuddlies. 

Noah: Note them down, woman! Which of you is female? 

Cuddlies: (in unison) We’re both males. We’re registered partners. 

Noah: In that case, sorry chaps. The boss wouldn’t have it. 

First Cuddly: But Noah! The laws have changed! 

Second Cuddly: Honestly, Noah, it’s progress! Tolerance and all that! Look, we’ve got papers to prove it. 

Noah: The boss is a hard man. I’m sorry, Cuddlies, I guess you’ll die out. Woman, cross them off. 

Cuddlies: (desperately) One second, Noah, don’t leave us here, Noah! After all, we’re God’s creatures too… 

(Cuddlies voices fade into the distance, ship sails away.) 

Noah: Aye, aye, it looks like a proper downpour. (clap of thunder) 


Osoby a obsazení:
Noe: Josef Somr
První štulík: Jan Vondráček
Druhý štulík: Václav Neužil 

Autorka: Daniela Fischerová
Překlad: Ian Richard Willoughby
Režie:
Aleš Vrzák
Dramaturgie: Kateřina Rathouská
Zvukový mistr: Dušan Kozák
Zvuková a hudební spolupráce: Dušan Kozák
Produkce: Iveta Tomášková, Radka Tučková 


>> Zpět na hlasování
 

Autor:  Daniela Fischerová, Klára Novotná
Pořad: Minutová hra  |  Stanice: ČRo Vltava
 
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas