Literatura20. října  2011  

Nové knihy - 20. října

knihy - Foto: F. Tichý

knihyFoto: F. Tichý

V pátek 20. října začíná Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Třeba tam potkáte některé z autorů a knih, o které se ve své rubrice Nové knihy zajímá Jan Nejedlý!

Nakladatelství Akropolis vydalo soubor publicistických textů autorské dvojice Zdeny Bratršovské a Františka Hrdličky. Žeň jejich esejů, článků a kritik z minulé dekády vychází pod názvem Soumrak utopií. A stejně jako je široký rozptyl umělecké činnosti tohoto tvůrčího tandemu, zahrnující poezii, prózu a drama, i jejich publicistika se rozlévá do různých oblastí a témat. Autoři sledují kupř. svět médií, pedagogiku, medicínu, životní styl, hudbu a především literaturu. Kunderovský nádech má jejich kontroverzní úvaha Lyrika jako národní fenomén. „I když se básníkům posmíváme, i když prohlašujeme, že jejich výtvory nečteme, cítíme, že je to lidský druh, k němuž bychom se měli chovat se stejnými ohledy jako k dětem či k nemocným. To vše činí z českých básníků zvláštní sociologický fenomén," píší autoři snažíce se odpovědět na otázku, proč se tuzemským básníkům údajně nedaří proniknout do světového kontextu. Stranou zájmu Bratršovské a Hrdličky nezůstal ani fenomén hrdinství či naopak outsiderství, společně uvažují o podílu emocí na chodu demokracie, o hranicích normality a kritické zamyšlení věnují i posledním věcem člověka, na něž nahlížejí se svou příslovečnou skepsí. „Dříve pociťovali lidé smrt jako součást života," píší tvůrci a dodávají, „zatímco dnes jim společnost sugeruje, že smrt je cosi nepatřičného, ne-li neslušného - něco, co přidělává okolním lidem starosti, co zadrhává hladký průběh zavedených programů... Smrt je vlastně bezcennější než průmyslový odpad, neboť tělo se nedá recyklovat."  

Z dalších nových knih poslední doby připomeňme např. studii Sociologie zločinu s podtitulem Proč lidé vraždí a jezdí načerno. Sociolog, novinář a spisovatel Jan Jandourek tu zkoumá způsoby a příčiny negativního lidského jednání. Co je přestupek a co zločin? Jak se může společnost bránit a jak má přestupníky zákona trestat? Na tyto otázky odpovídá Jandourkova práce, stojící na křižovatce sociologie, sociální psychologie a kriminologie. Knihu vydalo nakladatelství Portál.
Nakladatelství Vyšehrad připravilo publikaci Učitelé a žáci ve středověku, jejímiž autory jsou francouzští historici Pierre Riché a Jacques Verger. V období od 6. do 15. století zkoumají vzdělávací systém v celé jeho šíři - tj. školy klášterní i laické, městské, vesnické, židovské, i středověké univerzity, včetně té pražské. Všímají si, kde, kdy a jak probíhala školní výuka. Jak si žáci i učitelé obstarávaly prostředky k obživě a jaký byl život středověkých mistrů - obchodníků se vzděláním. Knihu přeložili Irena a Bořek Neškudlovi. 

Na konec jsem si nechal publikaci Josefa Prokeše Česká folková píseň v kontextu 60. až 80. let 20. století. Kniha popisuje čtvrtstoletí vývoje tuzemského folku od jeho počátků až po zlomový rok 1989. Jádro studie tvoří portréty sedmi výrazných písničkářů té doby: Kryla, Merty, Třešňáka, Hutky, Nohavici, Plíhala a Slávka Janouška. V úvodu autor rozbírá vždy jeden písňový text, který považuje za klíčový pro daného interpreta, a skrze něj postupně proniká do dynamických poetik našich folkových bardů. Knihu vydala Masarykova univerzita. 

Autor:  Jan Nejedlý
 

Nové články v rubrice

 • 19. srpna  2014     Audio  rubrika: Literatura

  Na dně je společný pramen a v něm Boží voda

  Velkou cenu poroty v Cannes získal v roce 2010 film O bozích a lidech. Film režiséra Xaviera Beauvoise pojednával o sedmi trapistech zavražděných teroristy v Alžírsku v roce 1996. V českém překladu nedávno vyšly dvě...

   
 • 18. srpna  2014     Audio  rubrika: Literatura

  Projekt Muzea Josifa Brodského

  Josif Alexandrovič Brodskij byl ruský básník a disident, později americký esejista a literární kritik a nositel Nobelovy ceny za literaturu v roce 1987. Narodil se roku 1940 v Petrohradu a o 56 let později zemřel náhle...

   
 • 15. srpna  2014     AudioVideo  rubrika: Literatura

  Když dostane literární stipendium Rudčenková, Hájek, Myšková, Hanus, Zábranský

  Jak se daří současným českým spisovatelům při tvůrčích pobytech v zahraničí? Napíší skutečně to, co si předsevzali, když se hlásili o literární stipendium? Je volný čas a prostor svazující či působí euforicky? Většině...

   
    První  |  Předchozí
Stránka 1  z celkem  6
Další  |  Poslední

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2014 Český rozhlas