List Římanům

List Římanům je nejrozsáhlejší, strukturou a stylem nejucelenější list apoštola Pavla, který ho napsal před svou cestou do Jeruzaléma (15, 25n), což bylo mezi roky 54 a 58. Pavel se tímto listem představil římské křesťanské obci, s níž počítal jako se základnou pro svou cestu dále na západ (15, 24). Rozvíjí v něm nauku o spáse jako o daru milosti skrze Krista, která je protikladem k židovské spravedlnosti ze skutků Zákona.

1,1-7: Ježíš povstal podle těla z potomstva Davidova (Petr Pokorný) 

3,21-31: Ospravedlnění z víry (Pavel Filipi) 

5,1-11: Ospravedlnění a jeho důsledky (Miloš Rejchrt)
5,12-19: Provinění a ospravedlnění (Mireia Ryšková)
5,12-21: Ospravedlnění Kristovou obětí (Petr Pokorný) 

6,1-11: Jsme mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši (Jiří Beneš) 

8,1-27: Základní principy křesťanského života (Pavel Hošek)
8,28-39: Velké křesťanské jistoty (Pavel Hošek)
8,28-39: Nic nás nedokáže odloučit od lásky Boží! (Ladislav Heryán)
8,31b - 39: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (Miloš Rejchrt) 

10,4-11: Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení (Pavel Hošek)
 

12,1-2; 11-14: Přinášejte sami sebe jako živou, svatou, Bohu milou oběť (Miloš Rejchrt)
12,9-21: Láska nechť je bez přetvářky (Jan Sokol)
12: Jsme jedno tělo v Kristu (Josef Hauzar)  

13,8-14: Láska je naplněním zákona (Ivan Štampach) 

14,1-23: Usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu (Daniel Ženatý) 

15,1-7: Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás (Luděk Korpa)
15,1-13: Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus přijal vás (Mireia Ryšková)
15,13: Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem (Karel Satoria) 

16,25-27: Podstata evangelia (Petr Pokorný) 

Autor:  Jana Šustová
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas