1. list Korintským

V novozákonní době byl Korint jedním z nejdůležitějších středisek Římské říše. Jeho bohatství zajišťoval rušný přístav a rozvinutá výroba. Podle odhadů v něm žilo půl milionu lidí všech národů a ras. Pavel přišel do Korintu na druhé misijní cestě (patrně v zimě 51/52) a zůstal asi rok a půl, snad i déle. Vznikla zde křesťanská obec, do níž patřili převážně lidé z nižších vrstev, obrácení z pohanství.

Komunita křesťanů v Korintě byla horlivá, ale byla vystavena silnému vlivu pohanského prostředí. Proto se Pavel v 1. listě Korintským zabývá problémy, které přináší setkávání křesťanství s pohanstvím. Dále také reaguje na nešvary a bludy, které se v korintské obci vyskytly (např. tříštění sboru, mravní problémy). Pavel zde řeší samé konkrétní, praktické otázky dané skutečným životem korintského sboru. 

List byl napsán v Efezu (1K 16, 8) mezi jarem 55 a počátkem roku 56 (pravděpodobnější je jaro roku 55). 

1,10-17: Výzva ke svornosti (Pavel Hošek)
1,10-31: O moudrosti Boží a lidské (Vojtěch Soudský)
1,26-31: Jak vypadá církev (Pavel Hošek) 

2,1-16: O napětí mezi lidskou a Boží moudrostí (Pavel Hošek) 

3,1-23: Metafora o Božím poli, Boží stavbě a Boží svatyni (Pavel Hošek) 

4,1-5: O Božích služebnících a jejich posuzování (Pavel Hošek) 

6,12-20: Varujte se smilstva! (Miloš Rejchrt)
6,9-20: Biblický pohled na sexualitu (Pavel Hošek)  

7,32-35: Soukromý život a služba Bohu (Pavel Filipi) 

9,19-27: Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé (Pavel Hošek)
 

10,1-22: Chléb, který lámeme, je účastí na těle Kristově (Petr Pokorný) 

11,20-29: Smrt Páně zvěstujete (Tomáš Molnár) 

12,1-13: Dary Ducha svatého (Pavel Hošek)
12,1-13: Všechny duchovní dary dává tentýž Duch (Pavel Hošek)
12,4-11: Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch (Pavel Hošek)
12,12-31: Církev a duchovní dary (Ivan Štampach)  

13,1-13: Velepíseň lásky (Petr Pokorný) 

15,1-11: Ježíš Kristus vstal z mrtvých (Petr Kolář)
15,12-28: Ježíš Kristus byl vzkříšen (Jan Sokol)
15,20-28: Budoucí Kristovo kralování (Petr Pokorný)
15,35-57: Budoucí vzkříšení těla (Jan Sokol) 

Autor:  Jana Šustová
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas