1. list Janův

Není typickým listem, protože mu chybí dopisový úvod i závěr. Tradičně býval za autora považován autor Janova evangelia, apoštol Jan Zebedeus, a za adresáty křesťanské obce v Malé Asii. Pokud to nebyl přímo on, musel to být někdo z tzv. janovského okruhu. Autor ujišťuje adresáty, že jim zvěstují pravého Krista a věčný život a vyzývá je, aby žili ve světle a v lásce, neboť i "Bůh je světlo" (1, 5) a "láska" (4, 8). Autor nechce moralizovat, je si dobře vědom lidské hříšnosti a proto připomíná svým adresátům, že Ježíš Kristus je smírnou obětí za hříchy celého světa a tomu, kdo své hříchy vyzná, Bůh odpouští.

Hlavním tématem je láska k Bohu a k lidem. Láska je znakem nového života, a má se projevovat v praktickém životě (3, 16 - 18). Dále autor varuje před bludaři, kterými jsou zřejmě dokétističtí křesťané, na což by ukazovalo zdůraznění Krista, který přišel v těle (4, 2-4). Dokétismus (ř. dókein = zdát se) byl směr, který hlásal, že Kristus neměl ve skutečnosti tělo fyzické, ale pouze duchovní. Jeho utrpení na kříži tak bylo pouze zdánlivé. Známým se tento list stal i díky tzv. Comma Ioanneum, což je latinský text za 5, 7 podporující dogma o Trojjedinosti, který se objevil v latinských rukopisech a jako pozdní vsuvka je v moderních vydáních Nového zákona již vypouštěn. 

3,1-2: Byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi (Karel Satoria)
3,4-12: Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu (Pavel Hošek)
3,13-24: Láska je znakem nového života (Miloš Rejchrt)
3, 18-24: Co je a co není křesťanské (Miloš Rejchrt) 

4,7-21: Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm (Ladislav Heryán) 

5,1-6: Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět (Pavel Hošek)
5,1-13: O jistotách křesťanů (Pavel Hošek) 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas