1. list Petrův

Apoštol Petr. Vitráž v chrámu sv. Dumitru v rumunském městě Suceava - Foto: Jana Šustová

Apoštol Petr. Vitráž v chrámu sv. Dumitru v rumunském městě SuceavaFoto: Jana Šustová

List je adresován křesťanským obcím do pěti provincií Římské říše a autor se představuje jako apoštol Petr, aramejsky Kéfa, původním jménem Šimon. V seznamech apoštolů v evangeliích je vždy uváděn na prvním místě, což ukazuje na jeho přední postavení. Byl jedním z prvních svědků Kristova vzkříšení a po Ježíšově smrti se stává jedním z představitelů církve v Jeruzalémě. Zemřel mučednickou smrtí v Římě asi v roce 68. Jeho autorství je dosvědčeno i starověkou církevní tradicí. V moderní době se názor badatelů rozdělil. Část poukazuje na určité obsahové a formální aspekty tohoto listu, které je vedou k pochybnostem o Petrově autorství, druhá část se je snaží vysvětlit s tím, že apoštol Petr je skutečným autorem listu.

Obsahem listu je pojednání o tom, jak mají křesťané žít ve společnosti, která se ke křesťanství staví odmítavě, ba až nepřátelsky. Křesťané mají vést bezúhonný život a svým chováním dosáhnout úcty i u těch, kteří je pronásledují a tak třeba dosáhnout změny jejich postoje. 

Autor připomíná adresátům utrpení Kristovo a povzbuzuje je, aby i oni vydrželi a obstáli v utrpení, kterým prochází. 

Na rozdíl od apoštola Pavla, který v listě Římanům hovoří o vládní moci jako Bohem zřízené, hovoří zde autor o vládní moci jako o zřízení lidském. Kvůli Kristu se však mají křesťané podřídit každému takovému zřízení. Podobně i služebníci, otroci se mají podřizovat i svým pánům, a to i těm zlým a ženy se mají podřít svým nevěřícím manželům. 

Význam tohoto listu spočívá v tom, že přináší teologicky ucelenou reflexi života církve v nekřesťanské společnosti. 

1,3-12: Záchrana a spása (Pavel Hošek)
1,13-21: Výzva ke svatosti (Pavel Hošek)
1,17-25: Nové narození (Petr Pokorný)
1,17 - 2, 5: Byli jste vykoupeni převzácnou krví Kristovou (Petr Pokorný)
1,17 - 2, 5: Povolání ke svatosti (Petr Pokorný)

 

2,4-10: Kámen, který stavitelé zavrhli, se stal kamenem úhelným (Pavel Hošek)
2,11–25: Pojednání o ochotě vzít na sebe utrpení (Petr Pokorný) 

3,8-18: Pánovy oči jsou obráceny na spravedlivé (Miloš Rejchrt) 

3,18-22: Kristus má moc nad celým světem (Jiří Beneš) 

4,1-19: Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem (Mireia Ryšková)
4,12-19: Utrpení, bolest a pronásledování (Jan Sokol)
 

5,1-7: Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás (Hana Tonzarová) 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas