List Filemonovi

Jedná se o nejkratší dopis apoštola Pavla. Adresátem je bohatý křesťan Filemon a křesťané žijící v jeho domě. Obsahem je Pavlova prosba, aby Filemon přijal zpátky svého uprchlého otroka Onezima, který mu způsobil blíže neurčenou škodu, uprchl od něj, dostal se k apoštolu Pavlovi a pod jeho vlivem se stal křesťanem. Pavel Filemona vybízí, aby svého uprchlého otroka nejen nepotrestal, ale přijal jej zpět jako svého bratra v Kristu.

Tento list psal Pavel z vězení, takže jako místo vzniku připadá v úvahu Řím v letech 61 až 63 nebo Cesarea v letech 58 až 60

Tento příležitostný dopis apoštola Pavla ukazuje na jeho postoj k instituci otrokářství. To apoštol Pavel nijak teoreticky nezpochybňuje, ale vztah Filemona k jeho otroku Onezimovi staví do nové roviny tím, že vyzývá Filemona, aby přijal Onezima jako svého bratra v Kristu, před kterým si jsou rovni. Na základě zvěsti evangelia tak vytváří mezi otrokem a jeho pánem nový vztah, aniž by musel usilovat o změnu stávajících společenských struktur. 

1, 8 - 20: Otroctví (Jan Sokol) 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas