List Koloským

Kolosy bylo město v jihozápadní Frygii (JZ dnešního Turecka), kde křesťanskou obec založil spolupracovník apoštola Pavla jménem Epafras. Její členové byli vesměs pohanského původu a jen menšina pocházela z židovství. Jako autor listu se představuje apoštol Pavel. Kvůli obsahu a stylu listu, které jsou velmi blízké listu Efezským, však panují mezi badateli o Pavlově autorství pochybnosti a mnozí řadí tento list mezi listy deuteropavlovské. Za autora je považován někdo z Pavlových žáků. Někteří problémy s autorem řeší hypotézou, že Pavlovy myšlenky zapsal vlastním stylem jeho sekretář.

Obsahem listu je polemika se zastánci blíže neurčeného synkretistického směru s židovskými a helénistickými prvky, který vedl své příznivce k uctívání andělů a kosmických mocností, které řídí svět. V praktickém životě pak kladli důraz na askezi. Pavel toto učení odmítá jako lidské báje, které snižují význam Krista. Základem jeho argumentace je hymnus o Kristu, který hovoří o jeho preexistenci a o jeho svrchovanosti nade všemi "mocnostmi". V Kristu je rovněž všechna moudrost a veškerá "gnosis", poznání. V závěru jsou výzvy k pravému křesťanskému životu plnému vzájemného odpouštění, lásky a řádu. 

1, 13-20: Chvalozpěv Kristu (Jiří Beneš)  

 

Chvalozpěv Kristu. Biblický text: Koloským 1, 13-20. Host pořadu: Jiří Beneš.

Vložit na svůj web

2, 20 - 3, 4: O smrti a povstání s Kristem (Pavel Hošek)  

 

O smrti a povstání s Kristem. Biblický text: Koloským 2, 20 - 3, 4. Host pořadu: docent Pavel Hošek.

Vložit na svůj web

3, 12-24: Láska je svorníkem dokonalosti (Pavel Hošek) 

 

Láska je svorníkem dokonalosti. Biblický text: Koloským 3, 12-24. Host pořadu: Pavel Hošek

Vložit na svůj web

3,1-25: Principy správného křesťanského života (Pavel Hošek) 

 

Principy správného křesťanského života. Biblický text: Koloským 3,1-25. Hostem Petra Vaďury je Host pořadu: Religionista Pavel Hošek.

Vložit na svůj web

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas