List Filipským

List adresovaný křesťanské obci v makedonském městě Filipy, nazvaném podle otce Alexandra Velikého Filipa, napsal apoštol Pavel podle tradičního názoru asi v letech 61 až 63, když byl ve vězení v Římě. Dnešní badatelé jeho vznik kladou spíše do poloviny 50. let 1. století a jako místo věznění uvádějí Efez. Filipy ležely na cestě Via Egnatia, která spojovala Řím s východní částí říše, a byly nazývány malým Římem Východu. Jeho obyvatelé byli domácí Makedoňané a římští vojenští vysloužilci.

Pavel navštívil Filipy kolem roku 50 na své druhé misijní cestě a založil zde první křesťanskou obec na evropském kontinentu. V listě píše o své situaci ve vězení, o svých plánech do budoucna a povzbuzuje filipské křesťany k věrnosti, jednotě a k radostné naději. Do textu zapracoval i zřejmě starší oslavný hymnus (2, 6 - 11), který hovoří o Kristově preexistenci. V obci byly i zřejmě nějaké problémy, protože Pavel varuje filipské před nám blíže neznámou skupinou křesťanů, která zřejmě lpěla na některých židovských zvycích. V závěru děkuje filipským křesťanům za hmotnou podporu, kterou mu poskytovali od počátku jeho činnosti šiřitele křesťanské zvěsti. 

1,1-11: Začátek Pavlova dopisu Filipským (Mireia Ryšková) 

2,1-13: Kristův vzor (Ivan Štampach) 

2,5-11: Christologický hymnus (Jiří Beneš)  

2,6-11: Hymnus na Krista (Petr Pokorný) 

3,4b-14: Obrana proti svodům (Mireia Ryšková)  

3,17-4,1: Občanství v nebesích (Vojtěch Soudský) 

4,1-9: O radosti a pokoji (Pavel Hošek)
 

4,10-20: Financování Božích služebníků (Ivan Štampach) 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas