Leviticus (3. kniha Mojžíšova)

Svitek Tóry a pláštík na Tóru. Morava (Uherský Ostroh), konec 19. stol.; pláštík datován 1898 - Foto: Jana Šustová

Svitek Tóry a pláštík na Tóru. Morava (Uherský Ostroh), konec 19. stol.; pláštík datován 1898Foto: Jana Šustová

Třetí kniha Tóry je rozdělena do 27 kapitol a její název je odvozen od izraelského pokolení Léví, které bylo určeno k bohoslužbě. Hebrejský název Wajjiqra, "A zvolal" je podle prvního slova knihy. V knize je velmi málo narativních textů, obsah tvoří skoro výlučně různá kultická a rituální nařízení a pokyny. 

V kap. 1 - 7 jsou ustanovení o obětech, v kap. 8 - 10 o kněžích, v kap. 11 - 15 je tzv. Zákon čistoty obsahující ustanovení o rituální čistotě, resp. nečistotě. Kap. 16 pojednává o ustanovení svátku dne smíření (Jom Kippur). Kap. 17 - 26 obsahuje Zákon svatosti. 

Smysl těchto různých nařízení, která jsou nám dnes již velmi cizí, spočívá v myšlence, že k Hospodinu není možno přistupovat tak, jak se to děje v okolních pohanských kultech, ale tak, aby byl člověk očištěn od všeho nečistého v kultickém smyslu. Aby ke Svatému přistupoval jako svatý, Bohem očištěný, a aby se vyvaroval všeho, co souviselo s kulty okolních náboženství. Tak např. označení různých zvířat jako nečistých má svůj důvod v roli, kterou tato zvířata hrála v náboženství a kultech pohanského okolí Izraele. 

13,1-2; 45-46: Malomocenství (Jiří Beneš)
13,1-17. 45-46 a 14, 1-20: Malomocenství a role kněze (Jiří Beneš) 

19,1-18: Zákon svatosti (Jiří Beneš)
19,33-34: O přijímání cizinců (Jiří Beneš) 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas