Jóel

Jméno proroka znamená "Hospodin je Bůh" a je to jméno povýtce vyznavačské. Kniha neobsahuje žádné bližší údaje k osobě proroka, ani kde a v jaké době působil. Moderní bádání se víceméně shoduje, že obsah spisu tvoří liturgické texty, které se používaly při bohoslužbách. Absence jakýchkoli záchytných momentů pro umístění děje do konkrétní doby a místa tomu nasvědčuje. 

Obsah prvních dvou kapitol tvoří varování před apokalyptickou pohromou ve formě náletu kobylek. Tento obraz byl jistě obyvatelům Izraele a Blízkého Východu vůbec dobře známý. Následuje varování před blížícím se eschatologickým Dnem Hospodinovým, který má být dnem soudu. Následují výzvy k pokání, půstu a návratu k Hospodinu, který svůj lid opět zachrání. Ve 3. kapitole je zmíněno tzv. vylití Ducha na Izrael, které je v Novém zákoně zmíněno při události o Letnicích. Kniha končí eschatologickým zaslíbením naděje a spásy. 

Základní zvěstí knihy je varování před pohanskými, neizraelskými kulty (viz prorokovo vyznavačské jméno) a před čistě formálním uctíváním Hospodina. Adresáti či posluchači těchto textů jsou volání k pokání a k novému živému vztahu k Hospodinu. 

2,12-27: Můj lid nebude navěky zahanben (Martin Prudký)
 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas