Ámos

Jméno proroka není zcela průhledné. Znamená buď "Nosič břemen" nebo pasivně "Ten, kdo je nesený (snad Hospodinem)". Působí kolem roku 750 př. n. l. v severním Izraeli. Původem byl buď pastýř dobytka nebo tzv. drobopravec, haruspik, tedy ten, kdo věští budoucnost z vnitřností zvířat. Ámos nebyl prorok "z povolání" a nepatřil zřejmě ani k žádné prorocké skupině (7,14). 

Ámos je prorok soudu. Prorok ohlašuje blížící se Boží soud jak pohanským národům, tak Judsku a Izraeli. Ámos kritizuje pohanskou modloslužbu, neboť Hospodin je jediný Bůh, ale kritizuje i izraelskou bohoslužbu kvůli jejímu magickému pojetí a kritizuje sociální nespravedlnosti své doby. 

I u Ámose se objevuje motiv Dne Hospodinova, avšak v jiném pojetí než bylo zřejmě běžně rozšířené mezi lidmi. Den Hospodinův v populárním pojetí byl den světla, naděje, národní rehabilitace, okamžik soudu nad všemi protivníky Izraele. Ámos říká pravý opak, "běda těm, kdo touží po dni Hospodinově!... Bude tmou, ne světlem" (Am 5, 18). Soud přijde i na Izrael. Východisko ze situace blížícího se soudu vidí Ámos v hledání Boha a návratu k němu "Hledejte Hospodina a budete žít (Am 5, 6). 

6: Do jaké situace hovoří prorok Ámos (Martin Prudký) 

7, 10-17: Ámos a Amasjáš (David Javornický)  

8, 1-7: Oznámení příchodu dne soudu (Jiří Beneš)  

8, 1-14: Hlad po slyšení Božího slova (David Javornický)  

8,1-14: Ámosovo proroctví o konci Izraele (Martin Prudký) 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas