Abdijáš

Jméno proroka zní hebrejský Obadja a znamená "Služebník Hospodinův". Není jisté, zda se jedná o jméno či titul, ale pokud je to jméno, je to opět jméno "mluvící", které má vystihnout osobu proroka. O něm samotném však žádné bližší údaje nemáme. Nejistá je i doba a místo prorokova působení a doba vzniku spisu. 

Abdijáš je nejkratší knihou Starého zákona, tvoří ji jen 21 veršů. Obsahově se jedná o sbírku výroků proti Edómu. Edóm nebo také Idumea bylo území na jih od Judeje mezi Mrtvým mořem a Akabským zálivem. Edomité využili pádu Jeruzaléma r. 587/6 př. n. l. a vpadli do Judska, i když předtím byli jeho spojenci. Je otázkou, zda za textem hledat tuto konkrétní dějinnou událost, nebo, jak říkají jiní badatelé, se jedná o text liturgický, nevztahující se ke konkrétní události. V tom případě by byl Edóm typizovaný protivník Izraele, zosobnění všeho protibožského. Základní zvěstí spisu je naděje na obnovu Izraele a na konečné prosazení Boží spravedlnosti. 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas