Nahum

Prorok Nahum. Ruská ikona z 1. čtvrtiny 18. století z ikonostasu Chrámu Proměnění Páně na ostrově Kiži - Foto: Muzeum lidové architektury Kiži

Prorok Nahum. Ruská ikona z 1. čtvrtiny 18. století z ikonostasu Chrámu Proměnění Páně na ostrově KižiFoto: Muzeum lidové architektury Kiži

Jméno proroka, hebrejsky Nachúm, se překládá jako "Potěšení" nebo "Těšitel". Jméno se bere jako zkrácená podoba jména Nechumjáh, což je "Hospodin potěšuje". Opět se jedná o jméno, které vyjadřuje více než jen označení konkrétní osoby. Je to program, zvěst, titul nebo funkce proroka. Prorok, který se za tímto jménem skrývá, působil v 7. století př. n. l. v době vlády krále Jóšijáše (640 - 609 př. n. l.). 

Obsahem, rozděleným do tří kapitol, je oslava a díkůvzdání Hospodinu za pád Ninive, hlavního města Asyrské říše, které bylo dobyto a vyvráceno roku 612 př. n. l. Médy a Babylóňany. Z literárního hlediska se jedná o liturgický text, oslavnou báseň. Prvních osm veršů první kapitoly je psáno formou alfabetického akrostichu, tedy tak, že každé nové téma začíná určitým písmenem hebrejské abecedy (alef - kaf). Konec Ninive a Asýrie je vnímán jako Boží soud, který dopadl na ty, kteří se "brodí v krvi". Základní zvěstí knihy však není pouze radost ze zničení obávaného protivníka a utlačovatele. Na pozadí zničení Ninive se volá k nové naději a víře v Hospodina, který má v rukou přítomnost i budoucnost svého lidu. V tom má spočívat hlavní útěcha a potěšení, které zvěstuje prorok Těšitel. 

Prorok Nahum (Petr Chalupa) 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas