Abakuk

Jméno proroka, hebrejsky Habakuk, není zcela jasné. Buď znamená "Objetí" nebo se odvozuje od akkadského názvu pro rostlinu. O osobě proroka toho není více známo. Doba jeho působení se předpokládá někdy na přelomu 7. a 6. stol. př. n. l. Jako jediný z malých proroků zachycuje vidění, kterého se mu dostalo od Hospodina. 

Spis se dělí na tři kapitoly. V první je zachycen prorokův nářek nad nevěrností lidu a Boží odpověď na něj. Druhá kapitola popisuje prorokovo vidění a ohlašuje blížící se Boží soud. Ve 2, 4 je klíčová výpověď knihy "spravedlivý bude žít pro svou věrnost" (ČEP), která je citována v Novém zákoně v Listu Židům 10, 38-39. Třetí kapitola obsahuje Abakukovu modlitbu ve formě tklivého žalmu, která je nesena dosti pochmurnými tóny. Na závěr však Abakukův žalm přechází do rozhodného a oslaveného vyjádření víry a naděje v Hospodina. Víry a naděje, která žije navzdory všemu zlu a utrpení, kterým zřejmě prorok sám nebo jeho okolí prochází. Tímto motivem se kniha Abakuk přibližuje mudroslovné knize Jób. 

1: Hřích lidu a Boží soud (David Javornický)
1-2,4: Reakce proroka Abakuka na Hospodinovo ohlášení soudu (Petr Chalupa) 

3,1-19: Modlitba proroka Abakuka (Karel Satoria) 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas