Sofonjáš

Jméno proroka, hebrejsky Cefanjá, může znamenat "Hospodin ukryl", "Hospodin zachová" nebo "On zachová Hospodina". V každém případě se jedná o jméno vyznavačské, které má vyjádřit ve zkratce obsah prorokovy zvěsti. Prorok působil v Judsku a v Jeruzalémě za vlády krále Jošijáše ještě před jeho reformou, takže někdy v druhé polovině 7. století př. n. l.

Základní zvěstí knihy je, podobně jako u jiných malých proroků, kritika nevěrného lidu, který podléhá synkretismu, ohlašování soudu nad pohanskými národy a u Sofonjáše zvláště zdůrazněné ohlašování příchodu dne Hospodinova. "Jóm Adonai" má být okamžikem radikální změny v životě izraelského lidu, okamžikem návratu k Hospodinu, ale také okamžikem temnoty a zkázy. V závěru prorok hovoří o zaslíbeních, které Bůh dává těm, kteří projdou jeho soudem a budou základem nového Hospodinova lidu. Vzhledem k době, kdy prorok působí a k důrazům své zvěsti bývá někdy považován za jakéhosi duchovního otce reformy, kterou v roce 622 př. n. l. uskutečnil král Jošijáš. 

3,1-20: Soud a vykoupení (Martin Prudký) 

3, 14-18: Zaslíbení Sijónu (Jan Heller)

 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas