Zacharjáš

Jméno proroka, hebrejsky Zakarjá, znamená "Hospodin pamatuje" nebo "Hospodin pamatoval, vzpomenul". Zacharjáš byl zřejmě kněz a působil v období stavby druhého chrámu v letech 518 až 520 př. n. l. a navazoval na působení proroka Agea. 

Kniha je rozdělena na 14 kapitol a z hlediska svého obsahu i formy se dělí na dvě části. První část, kapitoly 1 až 8, tvoří výzvy k obrácení a pokání a sedm prorokových vizí, které mu zprostředkovává posel Boží, anděl. Celkově vzato mají prorokovy vize povzbudit stavitele chrámu a ujistit je o Boží přízni. Při podrobnějším čtení však narazíme na různé nejasné nebo nejednoznačné obrazy, které zřejmě vycházejí z politického a náboženského prostředí, a které nám už dnes nejsou zcela známy. 

Druhá část knihy tvořena kapitolami 9 až 14 se svou formou i obsahem velmi liší od části první, takže je považována za samostatnou anonymní sbírku výroků, která byla k proroctví Zacharjáše dodatečně připojena. Jiní badatelé, kteří trvají na Zacharjášově autorství i druhé části, vysvětlují formální i obsahové odlišnosti vědomou změnou ve stylu psaní autora. Obsahem druhé části je zvěst o příchodu mesiášské říše a dne Hospodinova, kdy nastane soud nad Božími protivníky a Hospodin bude kralovat nad světem. Pro množství eschatologických témat a motivu přicházejícího mesiáše byla tato kniha oblíbená u novozákonních autorů a je v Novém zákoně asi 42 krát citována. 

7,1-14: Výzva k pokání a milosrdenství (Martin Prudký)
 

9,9-17: Vyhlásí pronárodům pokoj (Tomáš Molnár) 

12,1-14: Zaslíbení ducha (Martin Prudký) 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas