Malachiáš

Jméno proroka, hebrejsky Malachí, znamená "Můj posel" (ve smyslu Hospodinův). Jedná se pravděpodobně o titul autora a ne jeho osobní jméno. Takto chápe jméno Malachí i řecký překlad Starého zákona Septuaginta. Podle jedné židovské tradice měl být autorem Ezdráš. Doba působení proroka je kladena mezi dokončení stavby druhého chrámu a příchod Ezdráše a Nehemjáše, tedy někdy kolem roku 470 př. n. l. 

Kniha je rozdělena do tří kapitol a z hlediska formy je ve Starém zákona ojedinělá. Je psána ve formě polemiky mezi Hospodinem a jeho lidem, které má své pevné schéma: Boží tvrzení, protiotázka obviněných a Boží odpověď. Tématem knihy je kritika nedbalé bohoslužby spočívající ve špatných vnitřních pohnutkách obětníka, volání po nápravě lidu, zvěst o budoucí bohoslužbě, která nebude nijak omezena, ale naopak rozšířena po celém světě a blížící se Den Hospodinův. 

2,1-10: Hrozba kněžím (Petr Chalupa)
2,10-17: Porušená smlouva (Petr Chalupa) 

3, 13-24: Má zbožnost smysl? (Jiří Beneš) 

Autor:  Pavel Šíma
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas