5. února  2006 v 09:00  rubrika: Bohoslužby

Bohoslužba Římskokatolické církve (kostel sv. Ludmily v Praze)

Kostel sv. Ludmily v Praze - Foto: Jana Šustová

Kostel sv. Ludmily v PrazeFoto: Jana Šustová

Bohoslužbu Církve římskokatolické přinášíme z kostela sv. Ludmily v Praze. Celebruje pater Gereon Biňovec.

 

Bohoslužba Římskokatolické církve

Vložit na svůj web

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily je velkoměstskou farností s celou řadou specifik. První z nich je, že v současné době je svěřena do péče řeholníků - kněží premonstrátů. Farářem je P. Gereon Tomáš Biňovec, O. Praem; pomáhají mu kaplan P. Stanislav B. Surma, O.Praem a pastorační asistent Mgr. Štěpán Ondřich. Farnost usiluje o to být otevřeným a živým společenstvím pro všechny, věřící i nevěřící. 

Její pastorační aktivity jsou klasické, srovnatelné s jinými farnostmi. Počínaje přípravami na přijetí svátostí, katechezemi, biblickými hodinami, vzdělávacími kurzy dospělých ve víře, přes zkoušky sboru, setkávání maminek s dětmi až k schůzkám seniorů apod. Dalším ze zmíněných specifik této farnosti je pastorace středoškolské mládeže přidruženého Arcibiskupské gymnázia. Pro studenty je k dispozici studentský klub, který je pro ně otevřeným místem a nabízí jim aktivity pro využití volného času. 

Kromě stálého jádra členů farnosti přicházejí do kostela často náhodní návštěvníci, jak to je v centru Prahy běžné. Jsou zde však i malé skupinky věřících, které tuto farnost chápou spíše jako rodinné společenství. Kdo chce navázat užší kontakty, najde na faře zázemí. Kdo chce být jen řadovým farníkem a zůstat v anonymitě, vyhledává společenství především v kostele při mši. Během tří nedělních bohoslužeb se v kostele sv. Ludmily vystřídá asi 700 věřících. 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas