9. října  2011 v 09:00  rubrika: Bohoslužby

Bohoslužba Apoštolské církve z modlitebny v Brně

Bohoslužba Apoštolské církve z modlitebny v Brně. Bohoslužbu vedl pastor František Apetauer, kázal vedoucí mládeže Jakub Treml.

Apoštolská církev je církví letniční, která je členem Světové letniční církve Assemblies of God, Evropského letničního společenství, Evangelikální aliance a rovněž Ekumenické rady církví. V rámci České republiky se hlásí k evangelikálním církvím, s nimiž nejvíce spolupracuje. Výsledkem poslední takové spolupráce byla „Konference ohně“ a následná evangelizační akce v největší brněnské hale Kajot Aréna (dříve Rondo) v sobotu 25. září. Konference se zúčastnilo přes 7 200 křesťanů nejen z Česka, ale i z okolních evropských zemí. Pořádala ji mezinárodní misijní organizace CfaN (Christ For All Nations, tedy Kristus pro všechny národy) ve spolupráci se třemi brněnskými sbory – Apoštolskou církví, Křesťanským společenstvím a Slovem života 

Od roku 1989, kdy byla po mnoha letech úsilí o svoji legalizaci a persekucích minulého režimu povolena a státem zaregistrována, se rozrostla z původních čtyř na více než čtyřicet sborů a při sčítání občanů ČR se k ní hlásí stále více přátel a sympatizantů. Dokonce více, než je její oficiální členská základna. 

Brněnský sbor Apoštolské církve věnuje značnou pozornost práci s dětmi a mládeží s cílem dát budoucí generaci pevný smysl života, naučit ji biblickým zásadám a předat jí tak i křesťanské morální hodnoty, které by mladým lidem zůstaly pro celý další život. Proto se také i mimo jiných svých vnějších aktivit významně podílí na podpoře úspěšně pracujícího a rozvíjejícího se Dětského centra, které se věnuje práci s dětmi ze sociálně hůře přizpůsobivých skupin obyvatel v Brně. 

Přijíždíte-li k modlitebně sboru Apoštolské církve v Brně na ulici Životského, nepřehlédnete výrazný nápis na průčelí menšího, dříve rodinného domu, za nímž je však skryt moderní sál modlitebny, který byl vybudován před deseti lety a který pojme až 200 lidí. Čteme tam: „Apoštolská církev – církev pro každého“. Tím chtějí věřící vyjádřit, že nejsou uzavřenou náboženskou skupinou, nýbrž že jsou otevřeni pro každého, kdo uvažuje o smyslu života, o existenci Boha, anebo má nějaké palčivé otázky a chce zkusit, zda by na ně neměli křesťané odpověď. 

Součástí sboru je rostoucí skupina mládeže, která se samostatně schází každé pondělí. Při přenášené bohoslužbě, kterou povede pastor František Apetauer, bude mládež výraznější měrou sloužit; kázat bude její vedoucí Jakub Treml. 

 

Bohoslužba Apoštolské církve z modlitebny v Brně

Vložit na svůj web

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas